Articol
Diacronia 15, 26 septembrie, 2022, art. A208 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i15A208ro

Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473

Dinu Moscal1,, Ana-Maria Gînsac2,

Afiliații

1Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România
2Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Al. Lăpușneanu 26, 700057 Iași, România

Istoric

Primit: 27 iunie 2022
Acceptat: 4 iulie 2022
Publicat: 26 septembrie 2022

Cuvinte-cheie

lexicografie veche
lexicoane slavo-române
ms. rom. 3473 B.A.R.
traducere
definiții lexicografice
semantică istorică

Rezumat

Lexiconul slavo-român păstrat în ms. 3473 (Biblioteca Academiei Române), din a doua parte a secolului al XVII-lea, face parte din grupul de șase lexicoane slavo-române prelucrate după Lexiconul slavo-rutean al lui Pamvo Berînda (Kiev, 1627). Descinzînd probabil dintr-o traducere comună, pierdută, aceste lexicoane au fost studiate mai ales din perspectiva relațiilor dintre ele. Studiul de față vizează particularități ale abordării lexicografice în lexiconul amintit: soluții adoptate de traducătorul român în raport cu sursa și determinantele lor culturale, criterii aplicate în stabilirea definițiilor în limba română, evoluția semantică a unor termeni în limba română. Exemplele discutate arată faptul că definițiile sînt cel mai adesea fie simplificate, fie, mai rar, amplificate. Deși explicațiile suplimentare vizează mai ales termeni culturali și neologici care presupun dificultăți de definire, tehnica definirii variază. Definițiile specifice unui lexicon bilingv alternează cu cele tipice dicționarelor monolingve, ceea ce poate fi explicat atît prin modelul urmat, cît și prin intervenția traducătorului sau/ și a copistului.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 193 KB)
 • 9 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:1, D. M. & 2, A. G. (2022). Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473, Diacronia 15 (26 septembrie), A208 (1–9), https://doi.org/10.17684/i15A208ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal 12022,
   author = {Dinu Moscal 1, Ana-Maria Gînsac 2},
   title = {Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2022},
   month = {septembrie},
   number = {15},
   eid = {A208},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i15A208ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/15/A208/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2022 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 452 / 349 / 801

 • Descărcări (text complet): 716 / 602 / 1318