Articol
Diacronia 10, 7 noiembrie, 2019, art. A146 (p. 1–19)https://doi.org/10.17684/i10A146ro

Lucian Blaga – traductologul

Carmen-Ecaterina Ciobâcă

Afiliații

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 14 august 2019
Acceptat: 5 septembrie 2019
Publicat: 7 noiembrie 2019

Cuvinte-cheie

traducere
analiză comparată
contact lingvistic

Rezumat

Cercetarea noastră are drept obiect de studiu metatextele semnate de Lucian Blaga în calitate de traducător, propunîndu-și să demonstreze că, prin preferința sa pentru traducerea etnocentrică și prin concepția sa despre traducerea poetică ca interpretare, Blaga se remarcă drept un ideolog al traducerii. Premisa de la care pornește cercetarea noastră este observația formulată de Sean Cotter, conform căreia la Blaga traducerea devine contestare a politicii lingvistice impuse în România anilor 50 de noul regim. În acest sens, analizăm dihotomia periferie vs centru în traducere și importanța procesului de traducere în România acelor ani. Modelul propus de Lawrence Venuti în traductologia actuală este inversat în cazul traducerii vizate de studiul nostru: nu doar că traducătorul își abandonează haina „invizibilității”, dar traducerea etnocentrică devine, în sine, practică a contestării. Analiza metatextelor semnate de Blaga demonstrează modernitatea concepției sale asupra traducerii și faptul că acesta poate fi considerat un traductolog avant la lettre. O mai atentă analiză a metatextelor ar contribui la o mai mare vizibilitate a tendințelor existente în traductologia românească.

Linkuri

 • Text complet (în română; 19 p., 221 KB)
 • 2 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Ciobâcă, C. (2019). Lucian Blaga – traductologul, Diacronia 10 (7 noiembrie), A146 (1–19), https://doi.org/10.17684/i10A146ro
  BibTeX:@ARTICLE{ciobaca2019,
   author = {Carmen-Ecaterina Ciobâcă},
   title = {Lucian Blaga – traductologul},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {noiembrie},
   number = {10},
   eid = {A146},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i10A146ro},
   pages = "(1–19)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/10/A146/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2019 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1480 / 811 / 2291

 • Descărcări (text complet): 1815 / 1303 / 3118