Diacronia 10, 7 noiembrie, 2019ISSN: 2393-1140


Editorial

La capătul îndepărtat al diacroniei: spirala evolutivă a apariției limbajului. O teorie

Adina Chirilă

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

De la norme lingvistice la o Limbă Standard: Cazul limbii grecești moderne

Spiros A. Moschonas

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

Imitația și creația lexicală în limba română contemporană

Ana Ene

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

Ironie, umor și cultură în How to Be a Brit de George Mikes: perspective teoretice ale relevanței

María Angeles Ruiz-Moneva

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

Lucian Blaga – traductologul

Carmen-Ecaterina Ciobâcă

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

Evoluționismul Parabolelor

Francisc Gafton, Adina Chirilă

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Articol

Proverb și stil în publicistica lui Eminescu

Ioan Milică

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Eseu

Relația dintre teorie și realitate la Eugeniu Coșeriu și José Ortega y Gasset

Cristinel Munteanu

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Eseu

Procedee translingvistice în conturarea portretului bi(multi)lingv din romanul Moarte în ținutul secuilor, de Caius Dobrescu

Erika-Mária Tódor

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Recenzie

Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2016, 514 p.

Daniela Butnaru

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Recenzie

Teodor Oancă, Contribuții onomastice, Editura Grafix, Craiova, 2018, 196 p.

Adelina Emilia Mihali

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Restituiri

Asupra modificării și a variației

Conwy Lloyd Morgan

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro
en
Necrolog

In memoriam Vasile Frățilă (1940–2019)

Adina Chirilă

Publicat online la: 7 noiembrie 2019

ro