Articol
Diacronia 10, 7 noiembrie, 2019, art. A145 (p. 1–12)https://doi.org/10.17684/i10A145ro

Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu

Afiliații

Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 14 august 2019
Acceptat: 19 august 2019
Publicat: 7 noiembrie 2019

Cuvinte-cheie

vechea română literară
text biblic
traducere
glose
onomastică

Rezumat

Primele traduceri ale Bibliei în limba română prezintă numeroase probleme în privința traducerii numelor proprii din textele sursă. Unele dintre acestea sînt rezolvate în text, altele pe marginea lui. În privința acestei clase nominale, glosele sau notele marginale dintr-un text manuscris din secolul al XVII-lea care conține a doua traducere integrală a Vechiului Testament în limba română (manuscrisul românesc nr. 4389 de la Biblioteca Academiei Române) privesc raportul textului tradus cu sursa principală (corectarea unor erori de traducere), cu sursele secundare (semnalarea unor realități denominative diferite de sursa principală) și cu norma lingvistică a textului tradus (adaptări morfologice sau lexicale, actualizări potrivit sistemului denominativ al limbii țintă). Ne propunem să urmărim specificul problemelor legate de transpunerea în limba română a onomasticii biblice pe baza tratamentului acesteia în notele marginale din textul amintit și să clarificăm, în măsura posibilului, pe baza informațiilor obținute, unele aspecte legate de sursele utilizate și de modul în care traducătorul se raportează la acestea.

Linkuri

 • Text complet (în română; 12 p., 237 KB)
 • 11 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Gînsac, A. & Ungureanu, M. (2019). Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.), Diacronia 10 (7 noiembrie), A145 (1–12), https://doi.org/10.17684/i10A145ro
  BibTeX:@ARTICLE{ginsac2019,
   author = {Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu},
   title = {Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {noiembrie},
   number = {10},
   eid = {A145},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i10A145ro},
   pages = "(1–12)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/10/A145/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2019 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1267 / 941 / 2208

 • Descărcări (text complet): 1528 / 1318 / 2846