Mădălina Ungureanu

Mădălina Ungureanu
Cercetător în cadrul proiectului "Monumenta linguae Dacoromanorum", la Departamentul de Cercetare Interdisciplinar - Domeniul Socio-Uman. Domenii de interes: filologie, istoria limbii române literare, lexicografie, filologie digitală.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A192
Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A171
Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A145
Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A103
Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A23
Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)