Mădălina Ungureanu

Mădălina Ungureanu
Cercetător în cadrul proiectului "Monumenta linguae Dacoromanorum", la Departamentul de Cercetare Interdisciplinar - Domeniul Socio-Uman. Domenii de interes: filologie, istoria limbii române literare, lexicografie, filologie digitală.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A171
Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A145
Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A103
Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A23
Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)