Articol
Diacronia 12, 27 decembrie, 2020, art. A171 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i12A171ro

Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă

Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu

Afiliații

Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Lascăr Catargi 54, 700107 Iași, România

Istoric

Primit: 27 octombrie 2020
Acceptat: 5 noiembrie 2020
Publicat: 27 decembrie 2020

Cuvinte-cheie

contact lingvistic
onomastică
toponimie
traducere

Rezumat

Pornind de la principiul că traducerea este o negociere între două culturi efectuată de un mediator—traducătorul—și că, în consecință, rezultatul final poartă atît urmele mediatorului, cît și pe ale epocii și mediului în care traducerea a fost efectuată, analizăm în acest articol influența pe care o au limbile de cultură asupra traducerii în limba română a numelor proprii străine, în perioada premodernă (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea). Avem în vedere mai multe tipuri de situații. Una ar fi cea în care limba de cultură este și expresia universului de referință al numelor, chiar dacă acestea sînt prezente în texte ale căror originale sînt scrise în altă limbă decît limba de cultură respectivă. În cazul acesta, limba originalului joacă, de fapt, rolul unui intermediar. Alteori, limba de cultură joacă rolul unui model care determină—fără să fie implicat direct în actul de traducere—forma pe care o ia un nume în textul-țintă. Influențați de limbile de cultură ale epocii (greacă, latină), traducătorii români din perioada premodernă optează deseori pentru înlocuirea formelor din textele traduse din diferite limbi vernaculare printr-o variantă receptată prin intermediul limbilor de cultură.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 201 KB)
 • 10 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Gînsac, A. & Ungureanu, M. (2020). Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă, Diacronia 12 (27 decembrie), A171 (1–9), https://doi.org/10.17684/i12A171ro
  BibTeX:@ARTICLE{ginsac2020,
   author = {Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu},
   title = {Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {decembrie},
   number = {12},
   eid = {A171},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i12A171ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/12/A171/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2020 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 911 / 981 / 1892

 • Descărcări (text complet): 1244 / 1236 / 2480