Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dialectologie română. Studii și corpus de texte

Autor:
Editura:Vasiliana ’98
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Preliminarii
I. Probleme de metodă în cercetarea dialectală
II. Normă și variație în pronunțarea românească
III. Aspecte fonetice în dacoromâna actuală
IV. Modificările fonetice în limba română
V. Corpus de texte dialectale

Citări la această publicație: 13

Referințe în această publicație: 77

3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
6Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 552010pdf
html
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
19Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
13Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
1Sorin GuiaAspecte sociolingvistice și tipuri de texte în Arhiva de limbă vorbită a Seminarului de Dialectologie și SociolingvisticăAUI, XLIX-L, 2572003-2004
10Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
10Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Ion-Horia BîrleanuCurs de dialectologie românească
I. Probleme teoretice
Editura Universităţii2000
12Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
8Ion-Horia BîrleanuEmigrări ardelenești la est de Carpați
Consecințe lingvistice
Sedcom Libris1998
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
38Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
43Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
3Adrian TurculețVariantele regionale ale românei standardFD, XII, 1791993
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
19Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Victor IancuPentru un atlas lingvistic al românei standardLR, XXIX (3), 2211980
34Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
11Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
42Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
6Doina HreapcăAnchetele pentru culegerea textelor dialectale. Aspecte metodologiceLR, XXIV (2), 1371975
4Nicolae SaramanduArii fonologice și zone dialectale de tranziție (pe baza N.A.L.R.–Oltenia, vol. I–II)SCL, XXVI (2), 1191975
4Paul LăzărescuArii lexicale în nord-estul MuntenieiFD, IX, 1211975
151Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
147Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
15Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
3Boris CazacuUn aspect al cercetării interdisciplinare: sociolingvisticaFD, VIII, 111973
73Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
40Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
19Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
9Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
1Lidia SfîrleaVariante stilistice ale pronunțării romînești actualeLR, XII (6), 5961963
4Petru NeiescuSchiță a sistemului fonologic al unui grai din sudul BanatuluiCL, VIII (2), 2071963
3Teofil TeahaDespre chestionarul Noului Atlas lingvistic romîn (NALR)FD, V, 1091963
2Andrei AvramTrecerea lui [u̯o] la [u̯ă] în graiul crișeanSCL, XIII (3), 3251962
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
8Marin PetrișorGraiuri mixte și graiuri de tranziție. Cu privire la un grai mixt din nord–nord-vestul OltenieiLR, XI (1), 871962
5Teofil TeahaGraiul din Vama Buzăului. Considerații asupra unei zone de interferență a graiurilorLR, XI (1), 951962
4Emil PetroviciUnele tendințe fonetice ale limbii romîne actualeCL, VI (2), 3291961
7Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
5Andrei AvramCercetări asupra sonorității în limba romînăEditura Academiei1961
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
61Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
3V. RusuÎn legătură cu -u în limba romînă (originea ariei din sud-estul teritoriului lingvistic dacoromînesc)SCL, XI (2), 2591960
115Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Gr. RusuSchiță a sistemului fonologic al graiului bistrițeanCL, IV (1-2), 611959
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
3Emil Petrovici, I. StanSchiță a sistemului fonologic al graiului tecuceanCL, III, 1191958
5Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
12Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
3Emil PetroviciFonemele limbii romîneLR, V (2), 261956
26Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor daco-romîneLR, V (2), 381956
3Alexandru RosettiDespre consoanele palatalizate și consoanele muiateSCL, VI (3-4), 1991955
8Romulus TodoranDespre un fenomen fonetic romînesc dialectal: ă protonic trecut la aSCL, V (1-2), 631954
8Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953
80Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
66Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2André MartinetDescription phonologique du parler franco-provençal d’Hauteville, SavoieRLiR, XV, 1-861939pdf
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 2981938-1941pdf
8Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 191921-1922pdf
56Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].