“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Ancheta dialectală ca formă de comunicare

Authors:
ISBN:9732705132
Publisher:Editura Academiei
Place:Iaşi
Year:

Cover:

Citations to this publication: 40

0Astrid CambosePe scenă sau colindând prin sat? Măștile de Anul Nou, la Țibănești (Iași), 2015 (II)Phil. Jass., XVI (1), 23-322020pdf
html
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuLinguistic geography – sampling method of the linguistic materialJRLS, 16, 877-8852019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuMethodological issues in dialectical and sociolinguistic researchGIDNI, 6, 560-5662019pdf
html
0Rozalia ColciarComentarii metalingvistice în textul dialectalDragoș, 119-1262019pdf
0Violeta-Cristina Grefellian PitișciucDialectal inquiry and the difficulties metGIDNI, 6, 309-3152019pdf
html
4Cristinel MunteanuCând vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii românePhil. Jass., XIV (1), 97-1062018pdf
0Florin Teodor OlariuThe Study of Linguistic Variation at the “A. Philippide” Institute of Romanian PhilologyClas. mod., 19-252018pdf
html
1Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Luminița BotoșineanuAtlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) – probleme ale elaborării chestionaruluiFD, XXXVII, 99-1132018pdf
html
0Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
1Alexandru Laurențiu CohalAtitudine lingvistică vs comportament lingvistic la deportaţii moldoveni în Siberia (1940–1956)ALIL, LVII, 1612017pdf
html
1Carmen-Ioana RaduAspecte pragmatice şi sociolingvistice în ancheta dialectalăSIL6, 747-7542017pdf
0Doina HreapcăRaţiunile unei cercetări dialectale: Soveja, Caşin, Borşani-Coţofăneşti – enclave de grai muntenesc în sud-vestul MoldoveiALIL, LVII, 2332017pdf
html
0Sorin GuiaA special form of communication: the dialectal inquiryLDMD, 5, 95-1022017pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuPreluarea, adaptarea şi literarizarea textelor orale în registru dialectal în Dicţionarul limbii române al AcademieiSIL6, 191-2182017pdf
1Alina CelacTermeni pentru instrumente păstoreştiAOU, XXVII (2), 1452016pdf
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
1Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona LucaAtlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază – un nou proiect privind digitalizarea cartografiei lingvistice româneştiSID15, 2632014pdf
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
15Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
0Maria MarinTermeni pentru viclean în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXX, 212011pdf
2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăLa variation linguistique sous la perspective de l’informatisation des atlas régionaux roumainsRRL, LIII (1-2), 107-1232008pdf
html
0Gabriel Mardare, Florinela FloriaReprezentări etnico-economice într-o familie de ruşi lipoveni. Teme şi scheme de dialog într-o discuţie informalăRom. major.2007pdf
html
0Ion-Horia BîrleanuSTELIAN DUMISTRĂCEL: omul de dincolo de cuvinteRom. major.2007pdf
html
0Petronela SavinLimba română în comunitatea catolică Valea Seacă din judeţul BacăuRom. major.2007pdf
html
2Rozalia ColciarTextul dialectal din perspectivă pragmaticăEITM, 2, 232-2382007pdf
html
1Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].