Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cercetări de onomastică şi dialectologie

Autor:
Editura:Excelsior Art
Locul:Timișoara
Anul:

Citări la această publicație: 16

0Adelina Emilia MihaliRelația popular – oficial în toponimia Văii superioare a Vișeului ICONN 3, 5222015pdf
0Adelina Emilia MihaliNational identity reflected in the microtoponymy of the Upper Vișeu Valey, MaramureșGIDNI, 1, 636-6442014pdf
html
3Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
0Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 232012pdf
html
0Gabriel BărdășanFormaţii lexicale interne cu baza moştenită din latină în vocabularul dialectului istroromânSID14, 232012pdf
1Ion TomaLes hypostases de la toponymisation en roumainELI, 11, 162012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Alfonso GermaniI nomi delle sorgenti del Lazio MeridionaleICONN 1, 4312011pdf
html
16Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Vasile FrățilăNote de toponimie munteneascăAUT, XLVII, 105-1142009pdf
html
0Vasile FrățilăOn several Romanian Hydronyms of Slavic OriginSCOL, I (1-2), 1112008pdf
html
0Felicia BarburaCâteva observații privind hidronimia din valea Crişului AlbAUT, XLIV, 352006pdf
html
0Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăLexic de origine germană în subdialectul bănăţean. Relaţii interdialectaleFrățilă, 4632005pdf
0Nicolae SaramanduVasile Frăţilă – 65. Câteva însemnăriFrățilă, 512005pdf
0Vasile D. ȚâraProfesorul Vasile Frăţilă la a 65-a aniversareFrățilă, 612005pdf

Recenzii la această publicație: 1

Viorica GoicuAUT, XLII-XLIII, 3912004-2005pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].