Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Semiotică, societate, cultură

Autor:
Editura:Institutul European
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 31

0Armanda Ramona Stroia
  • Izotopii generatoare de clișee jurnalistice în contextul pandemiei de Covid-19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realității psihosociale?
  • Journalistic clichés under the conceptual “umbrella” of isotopies: “linguistic pathologies in vogue” or “mirror-words” of psychosocial reality?
Diacronia, 12, A1722020pdf.ro
pdf.en
0Anamaria Paula MădărașOpera de artă, un mijloc de comunicare verbalăSCOL, XII (1-2), 251-2592019pdf
0Iulia Barbu-ComaromiAspecte privind elementele introductive ale discursului raportat în presa anului 1918AUS, 32 (1), 1212019pdf
html
0Nicolae-Sorin DrăganGestures, ideologies and meaning in TV debates: A multimodal approachBul. UTBv, 11 (2), 912018pdf
0Elena-Iuliana DomuncoDiscursul manualului şcolarAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Luminița ChioreanSemiotica vestimentaţiei (1). „Limbajul modei”: Însemne MonarhiceStudia UPM, 23, 232017pdf
html
1Eugenia Mincu, Vasile BahnaruGreek and Latin fundamentals in the development of medical languageSCOL, VIII (1-2), 2182015html
0Flavia-Elena OșanElemente convenționale și neconvenționale în categoria numelor comercialeICONN 3, 7632015pdf
0Lucian-Nicu RădăşanThe space in Alexandru Vona`s novelJRLS, 6, 902-9052015pdf
html
1Sorin GuiaExplicativul, narativul și descriptivul în discursul religiosTDR, VII, 231-2382015pdf
html
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
0Flavia-Elena OşanThe typology of Romanian perfume names from the communist era to the present dayLDMD, 2, 508-5142014pdf
html
1Roxana Joița KhalifaTerminology of Mass Media in Current Romanian. Aspects of the Assimilation of English Lexical and Phrasal BorrowingsSCOL, VII (1-2), 2002014pdf
html
0Roxana Joița KhalifaAspecte ale influenţei limbii engleze în terminologia mass-medieiDiacronie–sincronie, II, 3252014pdf
1Cristina Radu-GoleaLimbajul anunţurilor de la mica publicitateEITM, 5, 857-8612013pdf
html
0Gabriela GoudenhooftArgumentation, de-doubling and de-rationalization in the Romanian political discourseLDMD, 1, 142-1522013pdf
html
1Ionel C. CorjanLe triangle sémiotique de Peirce et l’isotopie publicitaireANADISS, 16, 272013pdf
0Sorin GuiaArguments based on authority in the religios discourseLDMD, 1, 499-5082013pdf
html
0Adina Ioana VeleaProxemică şi identitate în “O minte strălucită”Bul. UTBv, 4 (1), 2592011pdf
html
0Alina Andreea MiuExtratextuality and discourse in literary translation. A case study: Jonathan Swift’s “A modest proposal”ELI, 8, 4262011pdf
html
1Maria-Laura RusIzotopia. Definire şi caracteristiciStudia UPM, 11, 1222011pdf
html
2Mihaela Munteanu SisermanNoms propres de parfums: une analyse sémio-linguistiqueICONN 1, 5632011pdf
html
0Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios ca discurs hegemonicTDR, II, 287-2942010pdf
html
0Laura RusModelul actanțial in Povestea lui Harap-Alb, de Ion CreangăPhil. Jass., VI (1), 119-1242010pdf
html
0Delia SuioganKitsch-ul în spaţiul comunicării culturaleDistorsionări, 703-7142009pdf
html
0Maria Laura RusO perspectivă semantică asupra basmului Povestea lui Harap-Alb de Ion CreangăLRM, XIX (11-12), 1042009pdf
0Maria Laura RusSchemă narativă şi model actanţial în basmul lui Ion CreangăEITM, 3, 578-5892009pdf
html
1Maria Laura RusPe marginea conceptului de izotopieAUT, XLVII, 131-1342009pdf
html
1Diana Baranai, Vasile DospinescuManifestation de la didacticité dans les discours média sur les catastrophes naturellesANADISS, 6, 272008pdf
0Maria PașcaLexical Strategies of the Discourse of AdvertisingSCOL, I (1-2), 2092008pdf
html
0Ovidiu DrăghiciUn model simetric al semnului lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantuluiAUI, LI, 153-1592005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].