Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The typology of Romanian perfume names from the communist era to the present day

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 508-514
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:perfume names, diachronic approach, multiculturalism, onomastic elements, linguistic signs
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

7Oliviu FelecanTipologia numelor de firme din spațiul public românesc actualIpostaze, I, 2492011
31Daniela Rovența-FrumușaniSemiotică, societate, culturăInstitutul European1999
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: