Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noms propres de parfums: une analyse sémio-linguistique

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 563
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Names of perfumes: A semiolinguistic analysis]
The identity of a perfume is most often built by means of its name. The various perfume houses make use of an unconventional element when “baptising” such a beauty product. There are perfumes that, as a result of metonymy, bear the names of a flower whose fragrance is part of their composition: Muguet, Gardénia, Jasmin, Jardins de Bagatelle; other perfumes are named after their creators: Cardin, Armani, Gucci, Channel. There are also perfumes that display a strong exotic image (Kokaï, Fidji) or that evoke a certain state of mind (Complice, Câline, Interdit, Passion, Magie).
This study aims at highlighting the semiolinguistic aspects that are involved in naming a perfume and that assign this artefact to a specific sociocultural framework.
Cuvinte-cheie:names of perfumes, semiolinguistic, sociocultural
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009
31Daniela Rovența-FrumușaniSemiotică, societate, culturăInstitutul European1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: