Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modelul actanțial in Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 119-124
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The paper presents Greimas’ actantial pattern applied to Ion Creangă’s fairy tale and tries to give a clear image of the hero’s evolution, according to some peculiar aspect of this pattern, such as the modalities of the action.
Cuvinte-cheie:actantial pattern, subject, object, narrative structure
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

31Daniela Rovența-FrumușaniSemiotică, societate, culturăInstitutul European1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: