“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Semiotică, societate, cultură

Author:
Publisher:Institutul European
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 31

0Armanda Ramona Stroia
  • Izotopii generatoare de clișee jurnalistice în contextul pandemiei de Covid-19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realității psihosociale?
  • Journalistic clichés under the conceptual “umbrella” of isotopies: “linguistic pathologies in vogue” or “mirror-words” of psychosocial reality?
Diacronia, 12, A1722020pdf.ro
pdf.en
0Anamaria Paula MădărașOpera de artă, un mijloc de comunicare verbalăSCOL, XII (1-2), 251-2592019pdf
0Iulia Barbu-ComaromiAspecte privind elementele introductive ale discursului raportat în presa anului 1918AUS, 32 (1), 1212019pdf
html
0Nicolae-Sorin DrăganGestures, ideologies and meaning in TV debates: A multimodal approachBul. UTBv, 11 (2), 912018pdf
0Elena-Iuliana DomuncoDiscursul manualului şcolarAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Luminița ChioreanSemiotica vestimentaţiei (1). „Limbajul modei”: Însemne MonarhiceStudia UPM, 23, 232017pdf
html
1Eugenia Mincu, Vasile BahnaruGreek and Latin fundamentals in the development of medical languageSCOL, VIII (1-2), 2182015html
0Flavia-Elena OșanElemente convenționale și neconvenționale în categoria numelor comercialeICONN 3, 7632015pdf
0Lucian-Nicu RădăşanThe space in Alexandru Vona`s novelJRLS, 6, 902-9052015pdf
html
1Sorin GuiaExplicativul, narativul și descriptivul în discursul religiosTDR, VII, 231-2382015pdf
html
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
0Flavia-Elena OşanThe typology of Romanian perfume names from the communist era to the present dayLDMD, 2, 508-5142014pdf
html
1Roxana Joița KhalifaTerminology of Mass Media in Current Romanian. Aspects of the Assimilation of English Lexical and Phrasal BorrowingsSCOL, VII (1-2), 2002014pdf
html
0Roxana Joița KhalifaAspecte ale influenţei limbii engleze în terminologia mass-medieiDiacronie–sincronie, II, 3252014pdf
1Cristina Radu-GoleaLimbajul anunţurilor de la mica publicitateEITM, 5, 857-8612013pdf
html
0Gabriela GoudenhooftArgumentation, de-doubling and de-rationalization in the Romanian political discourseLDMD, 1, 142-1522013pdf
html
1Ionel C. CorjanLe triangle sémiotique de Peirce et l’isotopie publicitaireANADISS, 16, 272013pdf
0Sorin GuiaArguments based on authority in the religios discourseLDMD, 1, 499-5082013pdf
html
0Adina Ioana VeleaProxemică şi identitate în “O minte strălucită”Bul. UTBv, 4 (1), 2592011pdf
html
0Alina Andreea MiuExtratextuality and discourse in literary translation. A case study: Jonathan Swift’s “A modest proposal”ELI, 8, 4262011pdf
html
1Maria-Laura RusIzotopia. Definire şi caracteristiciStudia UPM, 11, 1222011pdf
html
2Mihaela Munteanu SisermanNoms propres de parfums: une analyse sémio-linguistiqueICONN 1, 5632011pdf
html
0Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios ca discurs hegemonicTDR, II, 287-2942010pdf
html
0Laura RusModelul actanțial in Povestea lui Harap-Alb, de Ion CreangăPhil. Jass., VI (1), 119-1242010pdf
html
0Delia SuioganKitsch-ul în spaţiul comunicării culturaleDistorsionări, 703-7142009pdf
html
0Maria Laura RusO perspectivă semantică asupra basmului Povestea lui Harap-Alb de Ion CreangăLRM, XIX (11-12), 1042009pdf
0Maria Laura RusSchemă narativă şi model actanţial în basmul lui Ion CreangăEITM, 3, 578-5892009pdf
html
1Maria Laura RusPe marginea conceptului de izotopieAUT, XLVII, 131-1342009pdf
html
1Diana Baranai, Vasile DospinescuManifestation de la didacticité dans les discours média sur les catastrophes naturellesANADISS, 6, 272008pdf
0Maria PașcaLexical Strategies of the Discourse of AdvertisingSCOL, I (1-2), 2092008pdf
html
0Ovidiu DrăghiciUn model simetric al semnului lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantuluiAUI, LI, 153-1592005pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].