Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arguments based on authority in the religios discourse

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 499-508
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:rhetorics, sermon, discourse analysis, religious discourse, discourse strategies
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Sorin GuiaStructuri argumentative în discursul religios. Cuvântarea religioasă prilejuită de sfinţirea bisericiiControverse, II, 792010pdf
11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
31Daniela Rovența-FrumușaniSemiotică, societate, culturăInstitutul European1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: