Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri argumentative în discursul religios. Cuvântarea religioasă prilejuită de sfinţirea bisericii

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 79
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Argumentative Structures in the Religious Discourse. The Sermon on the Consecration of a Church] The present study presents several argumentative structures and rhetorical techniques that occur in religious discourse, with reference to a sermon delivered by the Romanian Metropolitan Antonie Plămădeală upon the consecration of a church. Unlike the liturgical sermon, the preaching on the consecration of a church is delivered in front of a very large audience and, thus, the priest outlines the essence of the Christian Orthodox teachings on the importance of the Church and priesthood and also dismisses other dogmatic challenges that the believers might be subjected to. In short, we analyzed the adequacy of the discourse to the communicative context and the communicative performance of the speaker by describing the use of such rhetorical arguments as the authority of the hierarch, the biblical and patristic quotation, the use of popular proverbs and sayings and the appeal to transfer the Scripture’s teachings on the believer’s daily life.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
9Constantin SălăvăstruRaţionalitate şi discursEditura Didactică și Pedagogică1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: