Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structures argumentatives dans le discours religieux de Bucovine

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IV, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 307-317
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Starting with several sermons recorded in various places from Bucovina, and taking into account the communication situation and the socio-linguistic variables that were applied to the speaker, the main interest of the study was to center upon the structure, the construction peculiarities and the specific ways through which this discourse works, as well as on the impact that the religious discourse has in the cognitive and socio-cultural levels.
Cuvinte-cheie:sermon, discourse analysis, socio-cultural variables, discourse stragies
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: