“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • From Latin to Romance. Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice. Schimbare morfosintactică și tipologică

Author:
Publisher:Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:Oxford; București
Year:

Table of contents:

Cuvânt pentru cititorul român
Notă asupra traducerii. Convenții (traducătorii)
Abrevieri
1. De la latină la limbile romanice. Introducere
2. Sintetic și analitic
3. Configuraționalitate și apariția structurii de constituenți
4. Configuraționalitate și apariția structurii funcționale
5. De la latină la limbile romanice: o perspectivă configurațională
6. Marcarea pe centru și marcarea pe subordonat
7. Apariția și deconstrucția alinierilor sintactice
Bibliografie
Indice de materii (Ștefania Costea)
Postfață (Gabriela Pană Dindelegan)

Cover:

De la latină la limbile romanice

Citations to this publication: 44

0Adela DrăguțoiuProblematica principiului unicității funcțiilor sintactice în gramatica româneascăDR, s.n., XXIII (1), 472018pdf
0Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
0Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
1Alexandru NicolaeManierismul cantemirian și particularitățile de topică. O explicație formalăChivu, 446-4542017
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna vecheSIL6, 564-5722017pdf
1Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
0Giuliana GiustiUn approccio diacronico alla periferia sinistra dell’espressione nominale: dal latino all’italianoCILPR2013/4, 207-2162016pdf
html
0Joseph ReisdoerferLatinum Circa Romançum. Étude sur la langue de la Vita Sancte Eufrosine (BHL Nº 2722) du manuscrit H55 de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier (BuM)CILPR2013/2, 163-1742016pdf
html
0Laura MiglioriAlcune note diacroniche sull’ausiliazione perfettiva nei dialetti italiani centro-meridionaliCILPR2013/4, 313-3242016pdf
html
3Norma SchifanoLe lingue romanze: verso una cartografia del movimento del verboCILPR2013/4, 415-4262016pdf
html
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
0Rossella IovinoOsservazioni diacroniche sulle espressioni nominali discontinue dal latino alle lingue romanzeCILPR2013/2, 101-1142016pdf
html
57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adam LedgewayParallels in Romance Nominal and Clausal MicrovariationRRL, LX (2-3), 105-1272015pdf
html
8Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
4Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
5Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
2Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
1Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
3Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
0Luigi AndrianiSemantic and Syntactic Properties of the Prepositional Accusative in BareseLA, 34 (2)2015pdf
html
2Roberta D’Alessandro, Claudio Di FeliceThe Diachrony of Abruzzese ComplementationRRL, LX (2-3), 129-1452015pdf
html
11Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
6Adam LedgewayParametrul poziţiei centrului şi efectele sale pragmatice în trecerea de la latină la limbile romaniceDiacronie–sincronie, I, 112014pdf
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
0Dana NiculescuThe evolution of Romanian gerundial periphrases with a sta/a se afla/a umblaLA, 33 (2), 87-1092014pdf
html
2Norma Schifano(Un)marked patterns of verb-movement: the case of RomanianDiacronie–sincronie, I, 1912014pdf
7Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 272014pdf
html
10Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
9Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 1592013pdf
html
6Ian RobertsSome Speculations on the Development of the Romance Periphrastic PerfectRRL, LVIII (1), 3-302013pdf
html
19Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
54Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013

Reviews of this publication: 1

Adina DragomirescuRRL, LVII (4), 399-4012012pdf
html

References in this publication: 16

7Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 272014pdf
html
2Theresa Biberauer, Anders Holmberg, Ian RobertsLinearization and the Architecture of Grammar: A view from the Final-over-Final ConstraintSTiL, 3, 772009pdf
27Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
4J. N. AdamsThe Regional Diversification of Latin
200 BC – AD 600
Cambridge University Press2007
4Natalya I. StolovaSplit Intransitivity in Old Spanish: Irrealis and Negation FactorsRRL, LI (2), 301-3202006pdf
html
12Guglielmo CinqueA Phrasal Movement Analysis of the Romanian DPAUI, XLIX-L, 1292003-2004
15Adam LedgewayA comparative syntax of the dialects of southern Italy
A minimalist approach
Blackwell1991; 2000
5Carmen PensadoLa creación del objeto directo preposicional y la flexión de los pronombres personales en las lenguas romanicásRRL, XXX (2), 1231985
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
9Antoine Meillet
  • Esquisse d’une histoire de la langue latine
  • Schiţă pentru o istorie a limbii latine
Hachette; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1928; 2014 (trad.)html
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
10Antoine MeilletIntroduction à l’etude comparative des langues indo-européenesHachette; Cambridge University Press1903, 1908, 1912, 1924, 1937; 2010
7Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
IV. Register
Fues's Verlag (R. Reisland)1902
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].