“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Ordinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică. Structura propoziţiei şi deplasarea verbului

Author:
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Table of contents:

Convenții, simboluri și abrevieri
I. Introducere
II. Variație și schimbare de topică în limba română. Cadru teoretic. Metodologie
III. Deplasarea verbului și structura nucleului propozițional în româna modernă
IV. O analiză diacronică și comparată a deplasării verbului în limba română
V. Concluzii generale
Corpus
Bibliografie

Cover:

Ordinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică

Citations to this publication: 11

References in this publication: 77

3Norma SchifanoLe lingue romanze: verso una cartografia del movimento del verboCILPR2013/4, 415-4262016pdf
html
57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adam LedgewayParallels in Romance Nominal and Clausal MicrovariationRRL, LX (2-3), 105-1272015pdf
html
8Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
4Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
3Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
5Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
2Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
4Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
3Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
8Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
4Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
4Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae(Non-)Configurationality and the internal syntax of adjectives in old RomanianBWPL, XVII (2)2015html
2Sam WolfeVerb-Initial Orders in Old Romance: A Comparative AccountRRL, LX (2-3), 147-1722015pdf
html
6Adam LedgewayParametrul poziţiei centrului şi efectele sale pragmatice în trecerea de la latină la limbile romaniceDiacronie–sincronie, I, 112014pdf
3Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
2Norma Schifano(Un)marked patterns of verb-movement: the case of RomanianDiacronie–sincronie, I, 1912014pdf
7Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 272014pdf
html
6Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
16Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
10Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
6Ian RobertsSome Speculations on the Development of the Romance Periphrastic PerfectRRL, LVIII (1), 3-302013pdf
html
19Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
54Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
23Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
25Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
44Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
5Ion Giurgea, Eva-Maria RembergerVerum focus and polar questionsBWPL, XIV (2)2012pdf
html
40Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
51Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
19Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
22Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
6Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
28Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
27Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
12Alexandra CornilescuDespre trăsăturile periferice şi cum le-am putea folosiDindelegan2007
7Camelia StanNotă gramaticală : „conjuncţia” ca (...) săSCL, LVIII (2), 451-4582007html
14Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
11Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
54Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
4Larisa AvramAn aspectual analysis of gerundsRRL, XLVIII (1-4), 2032003
107Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
25Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
14A. AlexiadouFunctional Structure in NominalsJohn Benjamins2001
11Ana-Maria BarbuComplexul verbalSCL, L (1), 391999
57Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
51Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
64Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
47I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
120Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
7Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
152Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
79I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
12Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
33Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
180Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
127Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
5Valeria Guțu Romalo„Forme verbale compuse”SCL, XIII (2), 1911962
7Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
28Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
35Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
100I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].