Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Toponimia bazinului hidrografic al Neamțului

Autor:
ISBN:978-606-540-059-7
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Argument
1. Cadrul fizico-geografic
2. Cadrul istoric
3. Aspecte metodologice
4. Formarea toponimelor
5. Probleme etimologice
6. Aspecte lexicografice
7. Glosar de entopice şi apelative
8. Dicţionar toponimic al bazinului hidrografic al râului Neamţ
  • Abrevieri. Semne speciale
  • Dicţionar
Concluzii
Bibliografie
Anexa I. Stema câmpului toponimic Neamţ
Anexa II. Harta bazinului hidrografic al râului Neamţ

Coperta:

Toponimia bazinului hidrografic al Neamțului

Citări la această publicație: 11

Referințe în această publicație: 21

27Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
3Adrian RezeanuToponimie urbană. Denominația lăcașurilor de cultSIL2, 1812009
8Dragoș MoldovanuSincronia și diacronia câmpurilor toponimiceSIL2, 1392009
2Mircea CiubotaruToponimie şi zoonimie. Observaţii metodologice şi distincţii etimologiceALIL, XLVII-XLVIII, 1012007-2008pdf
html
26Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
2Mircea CiubotaruHumuleşti – un model derivativ popularAUI, LI, 69-722005pdf
29Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
13Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui Ion CreangăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
15Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
2Puiu FilipescuOronime din valea superioară a ZeletinuluiALIL, XXXI, 3131986-1987pdf
html
178Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
2Dragoș MoldovanuSufixul-ari (pl. lui -ar) în toponimia românească. Origine, funcţionalitate, dinamicăALIL, XXVII, 211979-1980pdf
html
6Gheorghe BolocanTransferul de nume în toponimieSCL, XXVIII (2), 1711977
7Gheorghe BolocanStratificare în toponimieLR, XXIV (6), 5831975
15Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 731972pdf
html
6Dragoș MoldovanuLegile formative ale toponimelor româneşti cu radical antroponimic. I. Formaţii de pluralALIL, XXI, 151970pdf
html
72Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
172Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
1Gr. RusuEtimologia cuvîntului cășițăCL, I (1-4), 1411956
218August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
110Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].