“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dialectul istroromân. Straturi etimologice. I

Authors:
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:

Citations to this publication: 18

0Nicolae SaramanduSine (sinea) în dialectele românești sud-dunăreneDindelegan, 3692017
0Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Gabriel BărdășanNote lexicale: termeni istroromâni de origine latină în denominarea regnului animal – I. Animale domesticeAUT, LIV, 152016pdf
0Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
0Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
0Gabriel BărdășanElemente lexicale de origine latină în structura unor compuse și a unor unități sintagmatice istro-româneAUT, LIII, 192015pdf
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
7Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
0Vasile FrățilăNote etimologice și lexicale istroromâneFD, XXXII, 1852013pdf
0Gabriel BărdășanFormaţii lexicale interne cu baza moştenită din latină în vocabularul dialectului istroromânSID14, 232012pdf
0Richard SârbuAfinităţi dialectale istroromâne – meglenoromâneSID14, 3692012pdf
3Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 2052012pdf
0Victor CelacDin problemele lexicului moştenit în limba română (1) festucăLR, LXI (2), 1632012pdf
html
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (X)FD, XXX, 1172011pdf
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html

References in this publication: 60

15Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
5Ana-Maria PopElemente de origine germană în dialectul istroromânAUT, XLIV, 2012006pdf
html
2Gabriel BărdășanModalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasăAUT, XLIV, 59-702006pdf
html
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html
21Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
2Gabriel BărdășanRudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalități de exprimareAUT, XLII-XLIII, 672004-2005pdf
html
3Lucian MiclăușCriterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromânăAUT, XLII-XLIII, 2252004-2005pdf
html
18Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
2Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei convenționale în lexicul dialectului istroromânAUT, XLI, 192003pdf
html
58Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
37Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
52Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
58Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
17Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
4Nicolae SaramanduConcordanțe lingvistice între aromână și graiurile din BanatLR, XXXV (3), 2251986
45I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
161Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
4G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave în româna comunăSCL, XXXIV (1), 431983
2Nicolae SaramanduDialectele românești sud-dunărene și dicționarele etimologice ale limbii româneSCL, XXXIV (4), 3171983
82Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
4Radu FloraPentru un atlas lingvistic al istroromâneiAUI, XXVIII-XXIX, 491982-1983
200Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
5G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave, comune dacoromânei și istroromâneiSCL, XXXI (4), 4311980
1Petru NeiescuDin fonologia dialectului istroromânSCL, XXXI (2), 1371980
1Andrei AvramObservații asupra fonemelor vocalice ale dialectului istroromânSCL, XXVIII (6), 5911977
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
4Petru NeiescuPentru un dicționar istroromânSCL, XXVII (5), 5271976
61Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
5N. MocanuAsupra rotacismului dacoromân. Situația actuală în Țara Moților (comunele Scărișoara, Gîrda și Arieșeni, jud. Alba)CL, XVII (1), 811972
4Petru NeiescuÎn legătură cu palatalizarea labialelorCL, XVII (2), 2271972
5Ion MăriiNote lexicologice și etimologiceCL, XVI (1), 871971
17Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
2Ion MăriiNote etimologice și morfologiceCL, XIV (1), 491969
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 51969pdf
html
35Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
9Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
3Ion CoteanuPremise pentru stabilirea vocabularului străromânei (I)SCL, XVI (5), 5791965
4Ion CoteanuPremise pentru stabilirea vocabularului străromânei (II)SCL, XVI (6), 7591965
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
144Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
5G. P. KlepikovaPrefixul de origine slavă po- în dialectul istroromînFD, V, 691963
39Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
9Radu FloraDespre stadiul actual al istroromînei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromîne față de dacoromînăFD, IV, 1351962
41Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
5Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
5G. P. KlepikovaFuncțiile prefixelor verbale de origine slavă în dialectul istroromînFD, II, 1691960
27Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
309Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
5Ion CoteanuȘi totuși istroromîna este limbăSCL, IX (3), 3911958
198Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
180Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
43Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
69Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
120I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
116Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
183Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
127Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
87Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].