Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dosoftei, Viața și petreacerea svinților. Studiu lingvistic, partea I

Autor:
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 19

60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
30Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
9Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
II. Fonetica
Editura Sedcom Libris2000
168Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
18Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
33Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
137Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
37Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
17Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
112Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
206Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
8Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
94Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
56Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
122I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
44Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].