Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotări

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XI-XII, p. 111-144
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:In this study, the author achieves an exhaustive and coherent description of the attribute in the Romanian language, according to two (sub)criteria, which act in compulsory succession: a. categorial or morphological (= class of words through which the attribute is expressed); b. relational or syntactical (means of subordination for the attribute). According to the first sub-criterion, the author describes, along with the set of attributes unanimously accepted, a numeral attribute, an interjectional attribute, a “noun” attribute and locution subdivisions of the main types of attributes (expressed by nouns, adjectives, verbs, adverbs). The second sub criterion, the relational one, is extended from the attributes expressed by nouns and pronouns to all the others (expressed by adjectives, verbs, numerals, adverbs), thus obtaining as members of the classification only formations in -al (‘nominatival’, ‘prepoziţional’, infinitival’ etc.). The last term in the extended name of the attribute refers one way or the other to the name of the “relatem” (= mode of subordination), which is only one each time. The terminal of the classification (= whole inventory of relational and categorial types of attributes in Romanian) is a unitary one, terminologically standardized, and therefore it significantly diminishes the equivoques, the inappropriate and redundant elements.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 13

Referințe în această publicație: 23

7G. G. NeamțuObservations sur le statut morphologique du participe et du ‘supin’ en roumainStudia UBB, LI (2)2006
347Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
50Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
114Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
46Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
83G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
3G. G. NeamțuSegmente morfematice cofuncționale în flexiunea verbală analiticăSCL, XLIX (1-2), 2171998
187Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
113D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
4D. D. DrașoveanuPropoziții contrase și propoziții abreviate (II)CL, XXXIV (2), 1231989
6D. D. DrașoveanuPropoziții contrase și propoziții abreviate (I)CL, XXXIII (1), 351988
25Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
4G. GruițăContribuții la studiul numeralului românescCL, XXXII (1), 211987
197Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
40G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
5D. D. DrașoveanuNominativul și acuzativul – schițe sintactice cu adnotăriCL, XXVII (1), 371982
77Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
8D. D. DrașoveanuSintagma „verb + adjectiv” – o certitudine?CL, XVIII (2), 2651973
28Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
7D. D. DrașoveanuO clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelorCL, XIV (1), 771969
30Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
69Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
2D. D. DrașoveanuProbleme de sintaxă ridicate de „Revista de pedagogie” pe marginea volumului „Analize gramaticale și stilistice”CL, VI (2), 4291961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: