Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Acord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXI (1), p. 68
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
5D. D. DrașoveanuNominativul și acuzativul – schițe sintactice cu adnotăriCL, XXVII (1), 371982
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982
7D. D. DrașoveanuUn acord discutabilCL, XV (2), 3071970
7D. D. DrașoveanuO clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelorCL, XIV (1), 771969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: