“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicţionar etnobotanic. Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 52

0Dumitru LoșonțiContribuții etimologico-lexicale (I)Chivu, 324-3402017
0Emilian PricopA concise literature review on the Romanian multilingual dictionaries of biology and related sciencesELBA, 9 (1), 9-212017pdf
html
0Florin VasilescuInadvertenţe în dicţionarele limbii româneLR, LXVI (1), 662017pdf
1Oana Zamfirescu
  • Nomenclatura botanică populară – între lexic structurat și lexic nestructurat
  • Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis
Diacronia, 5, A702017pdf.ro
pdf.en
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term ”Dragon” (balaur) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 10, 104-1102017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the Romanian term “zmeu” (dragon) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 11, 85-952017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term „arici” (hedgehog) as it appears in the Romanian phytonymyGIDNI, 4, 51-582017pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
2Radu DrăgulescuConsiderații lingvistice cu privire la fitonimele românești create cu ajutorul termenului „șarpe”AOU, XXVII (2), 3052016pdf
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the Latin originated term “pămînt” (earth)JRLS, 9, 52-642016pdf
html
1Radu DrăgulescuAnalysis of the Connotative and Denotative Meanings of the Terms Belonging to The Word Family „Dog” as They Are Used in the Romanian PhytonymsStudia UPM, 20, 602016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) CrossCCI, 4, 311-3332016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms belonging to the word field „cat"GIDNI, 3, 679-6932016pdf
html
0Radu DrăgulescuRepresentations of the fire in Romanian phytonymyLDMD, 4, 8-192016pdf
html
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Ion Popescu-SireteanuLe mot nămaie «mouton» et sa familleSCOL, VIII (1-2), 2432015html
0Radu DrăgulescuConsideraţii lingvistice cu privire la fitonimele româneşti create cu ajutorul termenului „urs”EITM, 6, 234-2472015pdf
html
3Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)LDMD, 3, 375-3892015pdf
html
0Roxana PașcaOficial vs. neoficial în denumirile unor plante din zona ChioaruluiICONN 3, 7862015pdf
0Veronica Ana Vlasin, Horia Dan VlasinTermeni pentru specii cu areal natural restrâns: ‘cer’ (quercus cerris), ‘gârniţă’ (quercus frainetto), ‘jepi’ (pinus mugo), ‘zadă’ (larix decidua)CSP, II, 498-5192015pdf
0Virgil NestorescuNote etimologiceLR, LXIV (4), 4742015pdf
0Andrei AvramNote etimologiceLR, LXIII (4), 4652014pdf
0Imola Katalin NagyThe semantics of Romanian phytonimsGIDNI, 1, 826-8342014pdf
html
2Ioan MilicăImaginarul creștin în denumirile populare româneşti de plante (III)LRM, XXIV (5), 1242014pdf
2Ioan MilicăImaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (II)LRM, XXIV (4), 1212014pdf
1Ioan MilicăImaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (I)LRM, XXIV (1), 682014pdf
0Oana ZamfirescuLinguistical motivation in the case of the Romanian folk names given to medicinal lower plantsCCI, 3, 412-4202014pdf
html
1Oana ZamfirescuThe characteristics of the Romanian common names given to lower plantsRev. Agro. IS, 57 (1), 283-2882014pdf
html
2Oana ZamfirescuDiatopic, diastratic and diaphasic variation in the Romanian folk names of lower plantsLDMD, 2, 475-4852014pdf
html
0Adina ChirilăUn hapax legomenon în textele lui Antim Ivireanul: corhor LR, LXII (4), 5062013pdf
html
3Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
3Ioan MilicăChristian Imagery in Romanian Folk Plant NamesTDR, V, 313-3342013pdf
html
1Radu DrăgulescuAnaliza sensurilor conotative şi denotative ale lexemului lup în cadrul fitonimiei româneştiEITM, 5, 510-5202013pdf
html
1Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ioan MilicăPlant Names: A Cognitive ApproachCML12, 1052012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 3212012pdf
html
0Adina ChirilăAn Aspect of the Greek Influence on Antim Ivireanul’s Early Activity in WallachiaAUG/XXIV, IV (1), 1182011pdf
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (IV)AUT, XLVIII, 702010pdf
html
14Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
7Ioan MilicăModele naive și modele savante în reprezentarea lingvistică a realității: denumirile de planteLRM, XX (11-12), 772010pdf
0Ioan MilicăNaive and Expert Models in the Linguistic Representation of Reality: the Names of PlantsELI, 6, 702010pdf
html
0Simon DănilăGlose la o culegere de folclor a lui Sabin V. DrăgoiDR, s.n., XIV (1), 55-632009pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăUn construct lexicografic: zemos ‘Cucumis melo’Distorsionări, 121-1362009pdf
html
0Ana-Maria BotnaruA Few Remarks on the Forest Terminology in RomanianSCOL, I (1-2), 352008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Sanda GolopenţiaLes noms de plantes en roumain — vers une typologieRRL, LI (1), 165-1772006pdf
html
0Celine Signorini, Carmen ScarlatMotivation dans les désignations gallo-romanes et daco-roumaines du pissenlit (Taraxacum officinale Weber)AUI, LI, 383-3942005pdf
1Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
2Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].