Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Originea toponimelor: controverse de opinii, etimologii false

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (5-6), p. 62
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The article discusses some controversial views on the origin of the toponyms, showing the causes of their incorrect etymological interpretations. The author fights against the attempts of falsification of historical realities underlying the denomination of topical objects; the purpose of wrong interpretations has a political and ideological nature. Due to scientific treatment of phenomena and facts there is thus an obvious contribution to regulation of national toponymic fund.
Cuvinte-cheie:anthroponym, title, diachrony, diminutive, eponym, etymology, origin, synchrony, toponym
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 18

27Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
29Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
97Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
48Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
223Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
9Ilie DanToponimie și continuitate în Moldova de NordEditura Junimea1980
40Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
80Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
179Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
25Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
84Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
23Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928
107Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
63Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: