Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromânei

Autori:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIX, p. 43-63
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 18

36Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
4Vasile ArvinteContribuţia lui Gustav Weigand la dezvoltarea dialectologiei româneştiALIL, XXXIII, 291992-1993pdf
html
17Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
192Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
128Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
59Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
66Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
11Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
65Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
31Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
13Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
37Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
24Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor daco-romîneLR, V (2), 381956
195Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
86Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
71Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
88Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: