“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului

Author:
Publisher:Imprimeria Națională
Place:București
Year:

Table of contents:

Introducere
Bibliografie
A) Nume de persoană
 I. Nume de botez
 II. Supranume
 III. Nume de familie
B) Nume de animale
 I. Glosar antroponomastic
 II. Glosarul numelor de animale
Cuprinsul
De îndreptat

Citations to this publication: 55

0Florica DimitrescuDin istoria prenumelor multiple în limba română (sec. al XIX-lea – al XX-lea)Dindelegan, 1592017
0Iustina BurciLexical elements belonging to the semantic group of the appellatives “mad/stupid”, reflected in the toponymy from Oltenia and MunteniaCCI, 4, 424-4382016pdf
html
0Maria-Mara IgnatThe popular system of personal denomination used in several villages from Țara Chioarului – a national identification methodGIDNI, 3, 1152-11592016pdf
html
0Teodor OancăMicrosisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de planteLR, LXV (3), 387-3982016pdf
0Teodor OancăMicrosisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de ființe sălbaticeFelecan, 548-5592016
0Cristina FurtunăThe importance of onomastics for the etnographic studiesLDMD, 3, 179-1892015pdf
html
1Dumitru LoșonțiLes noms de famille dans la commune Bonțida (département de Cluj)SCOL, VIII (1-2), 682015html
0Elena-Camelia ZăbavăConsidérations sur les zoonymes dans le milieu rural de MehedințiSCOL, VIII (1-2), 1072015html
0Nicoleta Dănilă AmargheoaleiModernizarea antroponimiei româneşti surprinsă în catagrafiile vistieriei Moldovei (1820-1845)EITM, 6, 293-3012015pdf
html
0Vali Anastasia GaneaPorecle de pe Valea SălăuțeiICONN 3, 1742015pdf
0Dumitru LoșonțiDiminutifs et hypocoristiques utilisés dans la commune Bonțida, Département de ClujSCOL, VII (1-2), 882014pdf
html
0Ioan HerbilThe suffixes -k(a) and -k(o) in the Ukrainian anthroponymy of MaramuresCCI, 3, 568-5802014pdf
html
0Iustina BurciThe neologisation of the Romanian first names in the context of the actual evolutions. Causes, sources, modalitiesCCI, 3, 836-8452014pdf
html
0Roxana PașcaStatutul poreclei într-o comunitate de țigani din nord-vestul RomânieiICONN 2, 7932013pdf
html
0Ion-Horia BîrleanuUn om între oameni: Vasile ArvinteAUI, LVIII, 9-122012pdf
6Oliviu FelecanObservaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul RomânieiDirecții, II, 2192012pdf
0Adrian ChircuNume de persoană în Scrisori românești din arhivele BistriţeiICONN 1, 1092011pdf
html
0Anca-Maria BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Criterii şi metodeRSL, XLVII (1), 172011pdf
1Camelia ZăbavăPorecla – o „insulă” de mentalitate arhaică în postmodernitateICONN 1, 2872011pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
0Dana-Luminița TeleoacăImpactul terminologiei religioase românești asupra domeniului onomastic (Sărbători creștine)ICONN 1, 6192011pdf
html
2Iustina BurciNicolae Iorga şi consideraţiile sale despre numele de botez la româniLRM, XXI (1-2), 272011pdf
0Iustina BurciAntroponime feminine în catagrafia Moldovei de la 1772-1773RSL, XLVII (1), 432011pdf
0Iustina BurciFamily Names Derived from Female First Names in Contemporary AnthroponymySCOL, IV (1-2), 272011pdf
html
0Teodor OancăNume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statisticeICONN 1, 1832011pdf
html
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
0Anca BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Cu privire specială asupra numelor feminineRSL, XLVI (1), 192010pdf
0Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
4Camelia ZăbavăOnomastica românească sub influenţa modei lingvistice europeneDistorsionări, 393-4002009pdf
html
0Domnița TomescuLexicography and OnomasticsSCOL, II (1-2), 502009pdf
html
0Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
0Adela-Marinela StancuNames of Important Religious Holidays Turned into Anthroponyms in Romanan and FrenchSCOL, I (1-2), 2722008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Ecaterina MihăilăNote etimologice. Dicționarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 3FD, XXVII, 1832008pdf
0Laura SpăriosuRomanian Onomastics in the Central Banat District of SerbiaSCOL, I (1-2), 2662008pdf
html
0Mirela Zamilia DanciuAntroponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLVI, 132-1582008pdf
html
0Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofAntroponimul grecesc Geórgios în onomastica europeanăAUT, XLVI, 187-1952008pdf
html
0Anca BercaruNume feminine de origine laică în antroponimia româneascăRSL, XLII, 1692007pdf
0Camelia ZăbavăMarin Sorescu - La lilieci: nume şi poreclăPhil. Jass., III (1), 81-852007pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Iustina BurciNumele de familie. Forme intermediare în sec. al XVIII-leaLRM, XVII (4-6), 862007pdf
0Maria CosniceanuNume de familie românești cu și fără articolul -lLRM, XVII (10-12), 1702007pdf
1Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
0Anca BercaruDerivarea numelor feminine în limba românăRSL, XLI, 1752006pdf
0Iustina BurciInterferenţe româno-slave în antroponimia veche din MoldovaLRM, XVI (7-9), 1122006pdf
1Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
2Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html
0Ana MarinConsideraţii privind structura semantică şi lexicală a numelor de botez laice actuale din DobrogeaAOU, XIV, 181-2002003pdf
html
0Iustina Burci, Camelia ZăbavăCâteva observații asupra numelor de familie compuse din MoldovaLRM, XIII (11-12), 612003pdf
1Maria Magdalena IlinaNume de familie româneşti şi franceze provenite din porecleAUT, XLI, 972003pdf
html
1Ioan PătruțOriginea și structura antroponimelor româneștiDR, s.n., VII-VIII, 159-1632002-2003pdf
html
1Rodica ZafiuObservații asupra apocopei în româna contemporanăSCL, XLIII (1), 123-1351992pdf
0Al. CristureanuRaportul dintre dialectologie și antroponimie reflectat în domeniul poreclelorALIL, XXX, 3331985pdf
html
1Ioan A. FloreaO disimilare consonantică proprie graiurilor dacoromâne de nordALIL, XXX, 1291985pdf
html
1Maria BojanNumiri populare românești pentru Calea LacteeCL, XV (1), 63-711970pdf

References in this publication: 11

79A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
21Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
20Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928
89Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
100Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
52Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
183Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
8Simion Florea MarianInsectele în limba, credințele și obiceiurile românilor
Studiu folcloristic
Institutul de arte grafice Carol Göbl1903
43Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900
62Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004
58Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].