“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O disimilare consonantică proprie graiurilor dacoromâne de nord

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXX, p. 129
Lucrările celui de-al III-lea Simpozion Național de Dialectologie (Iași, 5–6 octombrie 1984)
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: