Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă. Termen, limbaj, discurs, interdisciplinaritate

Autor:
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 22

0Cristina-Alice TomaL’architecture de l’information dans le discours scientifiqueDICE, XVI (1), 532019pdf
0Cristina-Alice TomaLa généralisation intensionnelle et la généralisation extensionnelle dans l’architecture du discours mathématiqueDICE, XIV (2), 79-982017pdf
html
0Oana Magdalena Cenac„Sociologia războiului ” sau despre polemologie. Aspecte generaleAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Corina SandiucThe Romanian maritime vocabulary an interdisciplinary approachCCI, 4, 227-2332016pdf
html
0Corina SandiucPrinciples of terminological research. Romanian and foreign contributionsGIDNI, 3, 403-4152016pdf
html
1Doina ButiurcăInserția numeralului în limbajele specializateStudia UPM, 20, 552016pdf
html
0Bianca Ileana Nedeea GemanLinguistic features of architecture terminologyLDMD, 3, 258-2672015pdf
html
0Inga Druță, Eugenia MincuConsiderations on terminological neosemySCOL, VIII (1-2), 1712015html
0Alice TomaEra „tâmpit” unghiul „obtuz” în secolul al XIX-lea? Un studiu terminologic diacronicDiacronie–sincronie, II, 3932014pdf
0Inga DruțăTermenul şi limbajele specializate: abordări diversePhilM, LVI (3-4), 872014pdf
html
1Angela Bidu-VrănceanuOrientări în terminologia descriptiv-lingvisticăDirecții, II, 252012pdf
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
1Alice TomaTerminologia geografică românească în secolul al XIX-leaLRM, XX (1-2), 1292010pdf
0Alice TomaTerminologia lexicală şi discursivă în studierea limbajelor specializate din secolul al XIX-leaStudia UPM, 9, 392010pdf
html
0Alice TomaTerminologia ca vector al culturii matematice la graniţa dintre mileniiAUG/XXIV, III (1), 892010pdf
0Alice TomaLa diversité langagière translinguistique dans l’expression de l’exception scientifiqueDICE, VII (1), 1422010pdf
html
0Alice TomaTerminologia lexicală şi discursivă în studierea limbajelor specializate din secolul al XIX-leaPhilM, LII (1-2), 98-1062010pdf
html
1Alice TomaUn studiu lexical şi textual-discursiv al terminologiei româneşti din secolul al XIX-lea. Cazul geografieiControverse, I, 3172010pdf
0Luminița CrăciunLes caractéristiques du langage polémologique spécialiséELI, 6, 3752010pdf
html
1Alice TomaTerminologiile ştiinţifice româneşti în secolul al XIX-lea : fizică şi chimieAUI, LV, 43-532009pdf
0Alice TomaQuelques aspects relationnels du langage des mathématiquesDICE, VI, 812009pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 50, 2007). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2007LR, LVII (3), 241-4162008pdf

Recenzii la această publicație: 3

Doina ButiurcăSCL, LX (1), 1242009html
Angela Bidu-VrănceanuAUB, LVII2008pdf
html
Doina ButiurcăStudia UPM, 72008html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].