Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologiile ştiinţifice româneşti în secolul al XIX-lea : fizică şi chimie

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LV, Secțiunea Lexicologie, semantică, terminologii, p. 43-53
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’étude linguistique apporte une nouvelle image de la terminologie en général et de la terminologie physique et chimique au XIXe siècle, en particulier. Dans cet article on étudie: le niveau de « scientificité » en relation avec le type de division du domaine en sous domaines; la relation linguistique – extra linguistique dans le développement conceptuel des sciences et la modernisation de la terminologie à travers le métalangage définitionnel. La corroboration de l’information lexicographique et de l’information textuelle met en lumière, parmi d’autres, la combinaison entre le contenu conceptuel et la forme terminologique dans un domaine de connaissance. La physique et la chimie présente une grande affinité pour l’interdisciplinarité. On remarque l’utilisation de la suffixation « sémantisée » en tant que procédée spécifique de la formation des termes chimiques.
Cuvinte-cheie:terminologie, terminologie linguistique, terminologie lexicale et discursive (textuelle), terme, concept, définition, métalangage, étymologie interne et externe
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: