Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Era „tâmpit” unghiul „obtuz” în secolul al XIX-lea? Un studiu terminologic diacronic

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 393
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Diachronic discursive terminology shows how and if history repeats itself in the formation of terminologies, because „often, the future resembles the past” (Aristotle). Are the planning problems of the current language and the standardization the same in the nineteenth and twentieth centuries? Yes − continuity, in terms of conflict between internal and external linguistic material. No − the innovation, in terms of communication context.
The phenomenon of continuity − innovation has a special place for pairs of synonyms. We take as a case study the pair tâmpit “stupid” − obtuz “obtuse” and corp “body” − trup “body”.
Tâmpit with mathematical sense seems to be a semantic calc, Slavic, invalidated by the evolution of language. Polysemy of the corp grows gradually over the two centuries.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
4Cristinel MunteanuProblema Terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugenio CoşeriuAUG/XXIV, III (1), 66-762010pdf
2Alexandra CunițăTermenul ca semn lingvisticAUG/XXIV, II, 3282009pdf
22Alice TomaLingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă
Termen, limbaj, discurs, interdisciplinaritate
Editura Universității din București2006
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: