Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un studiu lexical şi textual-discursiv al terminologiei româneşti din secolul al XIX-lea. Cazul geografiei

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 317
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Rumanian Geographical Terminology in the 19th Century] The linguistic study brings a new image of the terminology, in general, and of the geographical terminology to the XIXe century, in particular. The approch proves that the relation between the and the concept is not necessarily a bi-univocal one. For example, the denomination of the field of geography seems not to reflect its true level of scientific development at the time. The corroboration of lexicographical information and textual information clarifies, among others, the combination between the conceptual contents and the terminological form in a field of knowledge. The definition allows the identification of the synonymic series which are a result of the existence of several sources of the terms (the internal and external loan; the linguistic copy).
Cuvinte-cheie:Terminology, linguistic terminology, lexical and discursive
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: