Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termenul şi limbajele specializate: abordări diverse

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (3-4), p. 87
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Debates on the subject of terminology outline two positions. For some theorists, the subject of terminology is the concept represented as a universal entity of upper limit, the term is only a label to denote the concept. For others, the central subject is the term, considered a unit equipped with both form and content. This paper is a synthesis of the two positions, based on the most relevant researches in the field. The term is not isolated from its linguistic or extralinguistic context (field), also being the fundamental unit of specialized language – the suitable language for use in any sphere of human activity.
Cuvinte-cheie:terminology, concept, term, field, specialized language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
22Alice TomaLingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă
Termen, limbaj, discurs, interdisciplinaritate
Editura Universității din București2006
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: