Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Orientări în terminologia descriptiv-lingvistică

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 25
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The concrete review of the financial terminology in Romanian proves the necessity of the interdependent application of the principles of lexical analysis with the principles of textual terminology.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
22Alice TomaLingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă
Termen, limbaj, discurs, interdisciplinaritate
Editura Universității din București2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: