Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din Ungaria

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 351-362
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[L’évolution des vélaires [c], [g] suivies par [ă], [î] dans les parlers roumain de l’Hongrie]
Les observations de cet article partent des recherches récentes de terrain entreprises dans neuf localités à population roumaine de ľest de ľHongrie. Elles se réfèrent au passage des vélaires [c], [g] suivies par [ă], [î] aux prépalatales [à], [Ø] dans des mots comme tels ḱiméşe („chemise“), Øínă < gheínă („poule), călḱíi̯ („talon“), Øíştile („les oies“), etc., phénomène très fréquent dans les patois roumains de ľHongrie.
Ľauteur essaie de démontrer que dans la même particularité s’inclut ľévolution à -chii, -ghii du morphème de génitif-dativ, spécifique aux substantifs terminés en -că, -gă.
La conclusion qui se dégage des faits présentés est que dans le dacoroumain il y a le phenomène naturel, motivé phonétiquement, de substitution des voyelles médiales [ă], [î] précédées par [c], [g], par les voyelles antérieures [e], [i] et, par conséquence, de transformation des vélaires dans les médiopalatales [à], [Ø].
Ceci représente une tendance latente qui se manifeste, dès le roumain ancien, dans de diverses régions, à intensité variable ďune zone à ľautre. La grande vitalité attestée dans les parlers roumains de ľHongrie se doit au fait que là-bas, à côté du facteur linguistique interne mentionné, il agit aussi un facteur externe: la prononciation de [ă], [î] comme [e], [i] sous ľinfluence du hongrois dont le système phonétique ne contient pas les deux voyelles du roumain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 13

12Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
3Maria MarinElemente arhaice sau învechite în morfosintaxa graiurilor românești din UngariaFD, XIX, 1972000
2Andrei AvramProbleme de cronologie în legătură cu apariția și cu evoluția oclusivelor prepalatale în graiurile dacoromâneFD, XVIII, 251999
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
3I. FaiciucNote despre răspîndirea reflexelor dure și moi ale oclusivelor dentale t, d, n în graiurile bănățeneCL, XXVIII (2), 1011983
49Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
118Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
27Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
6Sextil PușcariuEtimologiiDR, IV (2), 6711924-1926pdf
105I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
57Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
8Simion Florea MarianInsectele în limba, credințele și obiceiurile românilor
Studiu folcloristic
Institutul de arte grafice Carol Göbl1903

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: