Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, IV (2), p. 671-738
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:cercà; chercuì, tierc; certat; cheșmeci; colări; arom. čupare, alb. k’ipare; flușturà; galfăd; încurà, înțesà, cheotoare; înfiripà (înciripà), închelbà (închelbărà), chelbe (chelbos); laie – bucălaie; licărì, licuriciu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: