Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Înţelept şi mort – participii cu istorie convergentă

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 312
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author aims at analyzing and comparing the history of two participal forms inherited from Latin – înţelept ‘understand’ (the participle of the verb intelligo, -ĕre) and mort ‘die’ (the participle of the verb mŏrĭor, mŏri, mortŭus sum). In the transition from Latin to Romanian, these participles lost the inflectional connection to the corresponding verbs, which led to their exclusively adjectival usage. In Romanian, the aforementioned verbs have developed a complete paradigm and created regular analogical participle forms (înţeles / înţelegut and murit). The newly created participles came to differentiate from the primary adjectival participles: înţeles / înţelegut vs. înţelept, murit vs. mort. The author insists on the usage and relationship between the participal forms (inherited and analogical) in the 16th century texts.
Cuvinte-cheie:
  • participiu moştenit, participiu analogic, participiu adjectival, participiu verbal, forma tare vs forma slabă a participiului, latină, limba secolului al XVI-lea, limba actuală
  • inherited participle, analogical participle, adjectival participle vs. verbal participle, strong form vs. weak form of the participle, Latin, 16th century language, nowadays language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 11

380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
61Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
1Ion GhețieÎn legătură cu formele analogice înțelegut, înțelegui, înțelegusemSCL, XL (5), 4331989
124Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
153Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
133Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: