Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Participiul perfect activ cu valoare adjectivală ‒ analiză de corpus dialectal dacoromân

Autori:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 319
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper examines the semantic and syntactic variety of active past participles with adjectival value in Daco-Romanian territorial variants, on the basis of a dialectal corpus. It discusses the semantic-syntactic restrictions on the adjectivization of active past participles in Romanian, the tests distinguishing between verbal and adjectival past participles, on the one hand, and resultative and stative participial adjectives, on the other hand, and the structure of the adjectival participial clause. This study finds that (a) compared to modern standard Romanian, the dialectal corpus contains a larger inventory of participial adjectives with active value, however, compared to both modern standard Romanian and old Romanian, there are no differences in terms of semantic types of verbs that these participles are based on; (b) the corpus analysis confirms the predictions of Sorace ̓s (2015) Split Intransitivity Hierarchy, but it does not confirm the statement according to which participles of verbs expressing a (non-motional) controlled process cannot be adjectivized, thus revealing the weakness of this unnaccusativity test; (c) in dialectal Romanian, unlike the modern standard Romanian, adjectival participles can conserve the direct object of their transitive verb-source.
Cuvinte-cheie:adjectival active past participle, Daco-Romanian subdialects, Split Intransitivity Hierarchy, resultative, stative
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

1Carmen Mîrzea VasileNotes sur un type particulier d’adverbes en roumain : (zise) răstit ‘dit-il d’un ton brusque’, (merge) șchiopătat ‘(il marche) en boitant’CILPR2013/4, 325-3332016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
8Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeUrme ale selecţiei auxiliarului de perfect compus în românăDimitrescu – Niculescu, I, 3382013
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
10Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
8Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 27-381958pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: