“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

DÉRom. Dictionnaire Étymologique Roman

Authors:
Publisher:ATILF
Place:Nancy
Year:
Links:

Citations to this publication: 8

References in this publication: 94

1Marcello BarbatoAnafonesi latina e anafonesi romanzaCILPR2013/2, 1-112016pdf
html
3Vincenzo Faraoni, Francesco Gardani, Michele LoporcaroManifestazioni del neutro nell’italo-romanzo medievaleLFR26, II, 1712013
4Cristian MoroianuLexicul moștenit
Sursă de îmbogățire internă și mixtă a vocabularului românesc
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera CFD, XXXI, 792012
3Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 2052012pdf
3Marta AndronacheLe Dictionnaire étymologique roman (DErom): une nouvelle approche de l’étymologie romaneDR, s.n., XV (2), 1292010pdf
html
6Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Literele A, ĂFD, XXIX, 522010
8Marius Sala101 cuvinte moştenite, împrumutate şi createHumanitas2010
18Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
26Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
2Ioan-Mircea FarcașLexicul subdialectului maramureșeanDacia2009
2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
10Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
14Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
3J. N. AdamsThe Regional Diversification of Latin
200 BC – AD 600
Cambridge University Press2007
8Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
16Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
157Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
14Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
20Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
4Mihai MituStudii de etimologie româno-slavăUnivers Enciclopedic2001
167Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
62Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
37Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
117Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
58Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
28Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
133Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Gheorghe Bolocan, Virgil Nestorescu, Aspazia Reguș, Corneliu Reguș, Ion RobciucElemente românești în documentele slavo-româneSCL, XXXV (2), 1421984
161Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
163Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
170Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
1Ion NuțăDenumiri pentru noţiunea “vin rău” în limba românăALIL, XXVI, 1411977-1978pdf
html
1Petar AtanasovConcordanțe lexicale între română și idiomurile ibero-romaniceSCL, XXVIII (4), 4391977
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
49Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
1Maria IliescuAddenda frioulanes au REWRRL, XVII (3), 1851972
5Maria IliescuLe Frioulan
À partir des dialectes parlés en Roumanie
Mouton1972
1Pavao TekavčićSulla molteplicità dei riflessi delle vocali latine nei dialetti istroromanziRRL, XV (3), 2231970
3Roman JakobsonLangage enfantin et aphasieÉditions de Minuit1969
32Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
32Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
1Th. HristeaUn aspect de la dérivation régressive postnominale en roumain: les dénominations des arbres fruitiersRRL, IX (6), 6331964
144Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
122Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
16Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
81N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
1Matilda Caragiu MarioțeanuContribuții la cunoașterea istroromînei (pe marginea unor texte recent apărute)SCL, XI (3), 4231960
108Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
309Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
1Emanuel VasiliuEvoluția lat. ex- în limba românăSCL, VI (3-4), 2391955
79A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
198Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
204August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
180Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
8I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IVGS, VII, 194-2301937
2A. KuhnDer hocharagonesische Dialekt (avec 9 cartes)RLiR, XI, 1-3121935pdf
43Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
145Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
5J. JudSur l’histoire de la terminologie ecclésiastique de la France et de l’Italie (avec 7 cartes)RLiR, X, 1-621934pdf
4I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IIIGS, VI (1-2), 163-1921933-1934
69Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
73Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
128Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
1Hans MarkunVadere im ItalienischenRLiR, VIII, 281-3541932pdf
1Gerhard RohlfsBeiträge zur Kenntnis der Pyrenäenmundarten (avec 1 carte)RLiR, VII, 119-1691931pdf
7Antoine Meillet
  • Esquisse d’une histoire de la langue latine
  • Schiţă pentru o istorie a limbii latine
Hachette; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1928; 2014 (trad.)html
6I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IIGS, III (2), 381-4121928
20Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
9I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IGS, III (1), 175-2091927
1J. JudProblèmes de géographie linguistique romane: III. S’éveiller dans les langues romanes (avec 2 cartes)RLiR, II, 163-2071926pdf
1Josef BrüchDie bisherige Forschung über die germanischen Einflüsse auf die romanischen SprachenRLiR, II, 25-981926pdf
1J. JudProblèmes de géographie linguistique romane: I. Introduction: Problèmes lexicologiques de l’hispano-romanRLiR, I, 181-1911925pdf
1J. JudProblèmes de géographie linguistique romane: II. Éteindre dans les langues romanes (avec 3 cartes)RLiR, I, 192-2361925pdf
39Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
1Nicolae DrăganuCuvinte și etimologii de rectificatDR, I, 3121920-1921pdf
92I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
1Alfred SchneiderZur lautlichen Entwicklung der Mundart von Bayonne. Teil II. Die Entwicklung der Liquiden l und rRDR, V, 374-4051913pdf
1C. SalvioniPostille italiane e ladine al “Vocabolario etimologico romanzo”RDR, IV, 88-106, 173-208, 209-2401912pdf
1Karl GöhriDie Ausdrücke für Blitz und Donner im GalloromanischenRDR, IV, 45-67, 140-1721912pdf
43Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
120I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
116Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
183Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
73Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
6Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
IV. Register
Fues's Verlag (R. Reisland)1902
127Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
10Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
11Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890
58Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999
67Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].