Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui Varlaam

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 339-358
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’étude a comme but l’analyse graphématique et phonétique d’une traduction faite par Varlaam au début du XVIIème siècle – Leastviţa ou L’Échelle Sainte par Jean le Sinaïte -, traduction qui est restée, jusqu’à présent, sous forme de manuscrit (ms. B.A.R. 5419). Les nombreuses copies qu’on a lui fait au cours de deux siècles (à la Bibliothèque de L’Académie Roumaine existe au moins neuf exemplaires) témoignent de l’importance de cette œuvre. En dehors de cet aspect, les études peu nombreuses qui lui soient dédiées justifient notre démarche. Les particularités phonétiques ont montré qu’il y a une différence considérable entre le parler de la Moldavie (auquel il appartient Varlaam aussi, par son origine) et le parler de l’auteur même, qui appartient à l’aristocratie moldave.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

53Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012

Referințe în această publicație: 29

64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
44Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
53Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
146Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
1Ioan A. FloreaO disimilare consonantică proprie graiurilor dacoromâne de nordALIL, XXX, 1291985pdf
html
64Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
222Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Ion GhețieTrei slove noi în chirilica românească din secolul al XVII-leaSCL, XXX (5), 5091979
7Florentina ZgraonConsiderații filologice asupra primei traduceri manuscrise a Scării lui Ioan SinaitulLR, XXV (3), 2751976
5Ion GhețieÎn legătură cu etimologia lui străinSCL, XXVI (2), 1751975
162Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
81Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Andrei AvramGrafia chirilică și problema opoziției /ă/ : /î/ în dacoromâna din secolele al XVII-lea și al XVIII-leaSCL, XXIV (1), 71973
41Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
16Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
1Emanuel VasiliuAsupra istoriei vocalelor centrale din dialectele dacoromâneSCL, XVII (4), 4071966
2Andrei AvramDespre trecerea lui [ă] la [î] în dacoromânăSCL, XVI (4), 4571965
6Ion GhețieLocalizarea textelor vechi românești după criterii lingvisticeSCL, XVI (3), 3911965
3Alexandru RosettiConsiderații asupra foneticii și fonologiei limbii romîne în secolul al XVI-leaSCL, XV (2), 1271964
9Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
14Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
335Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
82Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
6Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: