Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La traduction (im)propre du nom propre littéraire

Autor:
Publicația: Translationes, 3, p. 65
(In) Traductibilité des noms propres / (In)Traduttibilità dei nomi propri / La (no) traducibilidad de los nombres propios / Die (Un)Übersetzbarkeit der Eigennamen / The (Un)translatability of proper names
Responsables du numéro : Georgiana Lungu-Badea, Alina Pelea
p-ISSN:2067-2705
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:
  • Nous nous proposons de présenter dans cet article quelques traductions (im)propres de noms propres littéraires et de titres (ergonymes) littéraires afin d’attirer l’attention sur les effets et, le cas échéant, sur les éventuels méfaits traductifs.
  • In this article, we want to present a few (im)proper translations of literary proper names and literary titles (ergonyms) in order to shed light on the effects of these translations and, where appropriate, on the possible translation damage consequences.
Cuvinte-cheie:
  • traduction, nom propre littéraire, titre littéraire, ergonyme, culturème
  • translation, literary proper name, literary title, ergonym, culturem
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 6

8Georgiana Lungu-BadeaUn panorama de la traduction roumaine des noms propres (roumain - français)Ling. trad., 1612011
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
15Georgiana Lungu-BadeaRemarques sur le concept de culturèmeTranslationes, 1, 15-782009pdf
html
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: