Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
33213 articole din 81 reviste și 101 volume colective (însumînd 9960 citări),
836 cărți (însumînd 21376 citări și 261 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
362Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
320Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
261Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
214August Scriban, Dicționaru limbii românești
206Sextil Pușcariu, Limba română
206Mioara Avram, Gramatica pentru toți
204Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
196Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
190Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
182Ovid Densusianu, Istoria limbii române
181Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
175Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
175Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
175Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
175Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)