Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
35453 articole din 86 reviste și 107 volume colective (însumînd 14746 citări),
842 cărți (însumînd 22842 citări și 266 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
372Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
328Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
222August Scriban, Dicționaru limbii românești
218Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
217Sextil Pușcariu, Limba română
212Mioara Avram, Gramatica pentru toți
204Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
195Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
193Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
187Ovid Densusianu, Istoria limbii române
185Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
184Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
184Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale
180Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)