Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
32510 articole din 81 reviste și 98 volume colective (însumînd 9626 citări),
819 cărți (însumînd 20826 citări și 246 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
353Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
314Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
260Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
209August Scriban, Dicționaru limbii românești
203Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
203Mioara Avram, Gramatica pentru toți
202Sextil Pușcariu, Limba română
191Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
188Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
182Ovid Densusianu, Istoria limbii române
174Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
173Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
173Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)
172Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
171Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală