Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
30835 articole din 76 reviste și 89 volume colective (însumînd 8796 citări),
799 cărți (însumînd 19157 citări și 240 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
338Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
297Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
257Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
195Sextil Pușcariu, Limba română
192Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
192Mioara Avram, Gramatica pentru toți
191August Scriban, Dicționaru limbii românești
183Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
174Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
173Ovid Densusianu, Istoria limbii române
163Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
159Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
158Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
158Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare
158Iorgu Iordan, Toponimia romînească