Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
35984 articole din 87 reviste și 108 volume colective (însumînd 16215 citări),
855 cărți (însumînd 23760 citări și 269 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
380Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
336Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
229August Scriban, Dicționaru limbii românești
223Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
221Sextil Pușcariu, Limba română
216Mioara Avram, Gramatica pentru toți
208Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
200Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
195Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
192Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
191Ovid Densusianu, Istoria limbii române
188Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
187Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale