Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
32244 articole din 81 reviste și 98 volume colective (însumînd 9557 citări),
814 cărți (însumînd 20684 citări și 241 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
352Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
314Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
260Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
209August Scriban, Dicționaru limbii românești
202Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
202Mioara Avram, Gramatica pentru toți
201Sextil Pușcariu, Limba română
191Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
187Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
181Ovid Densusianu, Istoria limbii române
173Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)
172Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
171Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
170Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
170Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală