Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
30199 articole din 75 reviste și 88 volume colective (însumînd 8287 citări),
777 cărți (însumînd 17834 citări și 227 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
332Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
286Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
250Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
191Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
189Sextil Pușcariu, Limba română
187August Scriban, Dicționaru limbii românești
186Mioara Avram, Gramatica pentru toți
178Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
173Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
171Ovid Densusianu, Istoria limbii române
156Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare
155Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
153Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
152Iorgu Iordan, Toponimia romînească
150Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)