Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
29055 articole din 74 reviste și 65 volume colective (însumînd 7761 citări),
772 cărți (însumînd 17503 citări și 226 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
330Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
285Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
215Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
191Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
187August Scriban, Dicționaru limbii românești
187Sextil Pușcariu, Limba română
175Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
173Mioara Avram, Gramatica pentru toți
170Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
170Ovid Densusianu, Istoria limbii române
155Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare
154Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
151Iorgu Iordan, Toponimia romînească
148Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)
146Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală