Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
35895 articole din 87 reviste și 108 volume colective (însumînd 15171 citări),
853 cărți (însumînd 23313 citări și 267 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
376Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
330Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
268Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
223August Scriban, Dicționaru limbii românești
221Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
221Sextil Pușcariu, Limba română
215Mioara Avram, Gramatica pentru toți
205Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
198Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
195Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
191Ovid Densusianu, Istoria limbii române
186Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
186Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
185Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale
183Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)