Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
28738 articole din 73 reviste și 63 volume colective (însumînd 7669 citări),
771 cărți (însumînd 17351 citări și 225 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
329Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
284Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
215Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
191Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
187Sextil Pușcariu, Limba română
185August Scriban, Dicționaru limbii românești
173Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
172Mioara Avram, Gramatica pentru toți
170Ovid Densusianu, Istoria limbii române
168Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
154Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare
152Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
149Iorgu Iordan, Toponimia romînească
148Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)
143Mariana Costinescu (ed.), Codicele Voronețean