Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
36751 articole din 87 reviste și 112 volume colective (însumînd 17040 citări),
857 cărți (însumînd 24226 citări și 269 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
382Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
337Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
270Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
232August Scriban, Dicționaru limbii românești
224Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
224Sextil Pușcariu, Limba română
217Mioara Avram, Gramatica pentru toți
209Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
202Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
199Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
196Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
195Ovid Densusianu, Istoria limbii române
192Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
192Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale
190Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală