Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
31694 articole din 80 reviste și 95 volume colective (însumînd 9267 citări),
808 cărți (însumînd 20118 citări și 241 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
347Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
309Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
257Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
204August Scriban, Dicționaru limbii românești
200Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
198Sextil Pușcariu, Limba română
197Mioara Avram, Gramatica pentru toți
187Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
183Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
180Ovid Densusianu, Istoria limbii române
172Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)
170Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
167Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare
166Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
163Mariana Costinescu (ed.), Codicele Voronețean