Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei. Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
33786 articole din 84 reviste și 102 volume colective (însumînd 10162 citări),
837 cărți (însumînd 21824 citări și 262 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
366Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
322Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
261Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
216August Scriban, Dicționaru limbii românești
210Sextil Pușcariu, Limba română
209Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
208Mioara Avram, Gramatica pentru toți
200Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
192Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
185Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
185Ovid Densusianu, Istoria limbii române
178Viorica Pamfil (ed.), Palia de la Orăştie (1581-1582)
177Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
176Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală
176Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească