“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Studii și articole gramaticale

Author:
Publisher:Napoca Nova
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 34

0Elena BoștenaruControversial issues in the grammer of the Romanian language. Syntagmatic agreement vs. paradigmatic agreementJRLS, 16, 1417-14242019pdf
html
0Adelina Patricia BăilăUniqueness in the Romanian syntaxJRLS, 15, 6982018pdf
html
0Andreea-Teodora Terțea IndoleanDe la substantivizarea în limbajul primar la substantivizarea în metalimbajDR, s.n., XXIII (1), 792018pdf
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
0Ionuț PomianSintagme pronominale cuantificaționale complexe. Cu referire specială la „unul”DR, s.n., XXIII (1), 642018pdf
0Lavinia Dălălău-NastaObservații privind funcțiile sintactice din grupul nominalDR, s.n., XXIII (1), 382018pdf
0Adelina Patricia BăilăA grammatical classification of the object in Romanian languageJRLS, 12, 418-4262017pdf
html
0Diana-Maria RomanDefinite determinative article or other morphemic status?!JRLS, 10, 640-6502017pdf
html
1Diana-Maria RomanInvariable and/or non-flexible words?!JRLS, 10, 651-6592017pdf
html
1Diana-Maria RomanNotes on suppletion in the contemporary Romanian languageStudia UBB, LXII (4), 2452017pdf
0G. G. NeamțuCâteva observații didactice și tehnice privind analiza elementară a frazeiDR, s.n., XXII (1), 72017pdf
html
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
1Luminița ChioreanPrepoziţia. Adnotări la practica analizei gramaticale (II)Studia UPM, 22, 27-332017pdf
0Marcela CiorteaRelation and/or predicative object in a syntagm by EminescuGIDNI, 4, 193-2002017pdf
html
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
0Cristina Bocoș, Diana Maria RomanOn the tense of ‘present’ infinitives in RomanianGIDNI, 3, 996-10062016pdf
html
1Diana Maria RomanOpposition groups relative vs absolute categories in RomanianCCI, 4, 245-2522016pdf
html
0Diana Maria RomanThe materialization and non-materialization of the same members of the specific grammatical categories upon conversion with regards to pronouns vs pronominal adjectivesCCI, 4, 253-2602016pdf
html
0Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
2Diana-Maria RomanNumărul numeralului românesc, o categorie deictică D. 1. de tip lexico-semantic, și implicațiile sale în ceea ce privește acordul paradigmatic și sintagmaticGăitănaru, 3352016
0G. G. NeamțuLa position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans la coordinationSL, 62016pdf
0G. G. NeamțuObservații privind reprezentarea în schemă structurală a dublării posesive în coordonareGăitănaru, 3202016
1G. G. NeamțuStatutul sintactic al lui al în coordonareFelecan, 148-1602016
2Luminița ChioreanPrepoziţia. Precizări preliminarii la demersul teoretic (I)Studia UPM, 21, 282016pdf
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
1Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
0Daiana CuibusPredicatul complex – dinspre inovaţie spre tradiţieNeamțu, 1942015pdf
0Dana CovaciŞcoala clujeană de gramatică la ora actualăNeamțu, 184-1932015pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
0Maria Vulișici AlexandrescuConsiderații pe marginea pro-formelorNeamțu, 6652015pdf
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
0Valerica SporișG. G. Neamţu şi gramatica neotradiţională clujeanăNeamțu, 5892015pdf
2Veronica Ana VlasinCâteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivulNeamțu, 6452015pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].