“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi românești

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XVII (1), p. 54
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:The synthetical exposition of the evolution of Romanian religious writing intends to emphasize the role of the Ecclesiastical books within our written culture, ancient as well as contemporary, their outstanding cultural importance, and to point out some of the aspects that require further research by using combined methods of linguistics and theology. Such an approach, appropriate for a complex cultural phenomenon, sheds more light on the importance of some of our religious writings, on the purpose of their translation, transcription and publication, and, last but not least, the stylistic structure and form of our old manuscripts and prints will be more adequately studied.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 4

References in this publication: 29

3Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneştiTDR, III, 57-662011pdf
html
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
9Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
2Manuela Neculai-StănicăCaracteristici lingvistice ale textelor biblice româneşti actuale, de rit apuseanLR, LVII (4), 5002008html
13Daniela-Luminiţa TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
83Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
160Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
87Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
18Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
63Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
30Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
29Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
168Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
122Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
6Gheorghe ChivuNormă și grai în Codex SturdzanusLR, XXXVII (3), 2731988
77Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
59Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
31Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
175Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
137Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
44Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
5Gheorghe ChivuO normă a limbii române literare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: câne, mâne, pâneLR, XXII (1), 511973
3Gheorghe ChivuVechi psalmi românești din secolul al XVII-leaLR, XXI (2), 1451972
12Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970
13Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
124Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
95Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: