Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Marxismul și problemele lingvisticii

Autor:
Editura:Editura Partidului Muncitoresc Român
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 38

3Alexandru GraurGenul neutru în romîneșteLR, III (1), 30-441954pdf
0Alexandru GraurLegile interne de dezvoltare a limbiiLR, III (4), 71-781954pdf
1Dan SimionescuLimba și stilul operei lui Mihail KogălniceanuLR, III (5), 34-431954pdf
3Dimitrie MacreaDespre originea și structura limbii romîneLR, III (4), 11-301954pdf
5Emil PetroviciUnele probleme de dialectologie și geografie lingvisticăLR, III (1), 10-181954pdf
0I. FischerMetoda comparativă istoricăLR, III (2), 45-551954pdf
0Ioan PătruțÎnsemnătatea cunoașterii limbii slave vechi pentru limba romînă și limba rusăLR, III (2), 56-601954pdf
0Mircea ZdrengheaPentru un dicționar istoric al limbii romîneLR, III (3), 69-731954pdf
1A.S. CicobavaLimba națională, limba literară și dialectele teritorialeLR, II (2), 17-211953pdf
0B. ChelmerPentru folosirea metodei comparative la predarea gramaticii limbii ruse în școlile noastreLR, II (1), 66-711953pdf
0Boris CazacuUnele probleme ale studierii limbii literare în lumina ultimelor lucrări ale lingviștilor sovieticiLR, II (4), 47-561953pdf
0D. BădulescuO lecție de limba română la clasa a XI-aLR, II (3), 69-751953pdf
0Dimitrie MacreaNoua gramatică și ortografie a limbii româneLR, II (2), 5-161953pdf
0Dimitrie MacreaPe drumul desvoltării lingvisticii din țara noastrăLR, II (4), 11-171953pdf
0Dimitrie MacreaDin problemele lingvisticii sovietice – după o vizită în Uniunea SovieticăLR, II (1), 12-191953pdf
0Dimitrie MacreaLucrarea lui I.V. Stalin « Problemele economice ale socialismului în U.R.S.S. » și sarcinile lingviștilor din Republica Populară RomânăLR, II (3), 5-161953pdf
1Emil PetroviciFondul principal de cuvinte al limbii româneLR, II (1), 21-271953pdf
0Emil PetroviciUnele probleme de fonetică în lumina învățăturii staliniste despre limbăLR, II (3), 17-251953pdf
0Gavril ScridonPentru cunoașterea specificului limbilor română și maghiară în predarea limbii române în școlile maghiareLR, II (1), 72-771953pdf
0I.V. KarpovÎnvățământul politehnic în școala medie și sarcinile predării unei limbi străineLR, II (3), 52-621953pdf
0Ilie StanciuRolul literaturii în desvoltarea gândirii și vorbirii la copilul de vârstă preșcolarăLR, II (2), 47-631953pdf
0Ion OițăCu privire la unele probleme ale predării comparative a adjectivului în școlile noastreLR, II (4), 64-711953pdf
0Ion VitnerProbleme ale limbii literare în opera lui I.L. CaragialeLR, II (1), 45-561953pdf
0Maria SăulescuPentru îmbunătățirea predării gramaticii în clasele I-IVLR, II (2), 72-771953pdf
0N.N. LulacovDespre sistematizarea materialului la lecțiile de gramaticăLR, II (2), 65-711953pdf
0S. BuciumCu privire la pronunțarea corectă a limbii ruseLR, II (2), 78-811953pdf
1Simion DănescuPreocupările lui Kogălniceanu despre limbăLR, II (6), 29-361953pdf
0Tudor VianuNicolae Bălcescu, artist al cuvântuluiLR, II (1), 31-441953pdf
0Vasile BrebanProblemele elaborării dicționarului limbii române literare contemporane în lumina învățăturii lui I.V. Stalin despre limbă și a experienței lexicografiei sovieticeLR, II (4), 24-341953pdf
0Victor CheresteșiuDespre lexicografie și lexicologie în lumina învățăturii staliniste despre limbăLR, II (2), 22-271953pdf
0Victor CheresteșiuÎmpotriva unor noi manifestări de cosmopolitism în lingvisticăLR, II (1), 85-911953pdf
0Ștefan MunteanuDin experiența școlii noastre. Câteva probleme în legătură cu analiza gramaticală și stilistică în școalăLR, II (3), 63-681953pdf
0Ștefan PașcaÎn legătură cu « integrarea » limbilor și a dialectelorLR, II (3), 84-911953pdf
0Dimitrie MacreaÎnvățătura lui I.V. Stalin, îndreptar în desvoltarea și înflorirea activității lingvistice în țara noastrăLR, I, 5-121952pdf
2Emil PetroviciElementele slave din limba română – mărturie a legăturii istorice dintre poporul nostru și poporul rusLR, I, 19-241952pdf
0L. BányaiDespre predarea limbii române în școlile minorităților naționale în lumina experienței școlii sovieticeLR, I, 58-631952pdf
0M. NovicovUnele probleme ale stilului în lumina învățăturii tovarășului Stalin despre lingvisticăLR, I, 40-451952pdf
0Traian SăvulescuO minunată călăuză a muncii științificeLR, I, 13-171952pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].