“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Marxismul și problemele lingvisticii

Author:
Publisher:Editura Partidului Muncitoresc Român
Place:București
Year:

Citations to this publication: 38

3Alexandru GraurGenul neutru în romîneșteLR, III (1), 30-441954pdf
0Alexandru GraurLegile interne de dezvoltare a limbiiLR, III (4), 71-781954pdf
1Dan SimionescuLimba și stilul operei lui Mihail KogălniceanuLR, III (5), 34-431954pdf
3Dimitrie MacreaDespre originea și structura limbii romîneLR, III (4), 11-301954pdf
5Emil PetroviciUnele probleme de dialectologie și geografie lingvisticăLR, III (1), 10-181954pdf
0I. FischerMetoda comparativă istoricăLR, III (2), 45-551954pdf
0Ioan PătruțÎnsemnătatea cunoașterii limbii slave vechi pentru limba romînă și limba rusăLR, III (2), 56-601954pdf
0Mircea ZdrengheaPentru un dicționar istoric al limbii romîneLR, III (3), 69-731954pdf
1A.S. CicobavaLimba națională, limba literară și dialectele teritorialeLR, II (2), 17-211953pdf
0B. ChelmerPentru folosirea metodei comparative la predarea gramaticii limbii ruse în școlile noastreLR, II (1), 66-711953pdf
0Boris CazacuUnele probleme ale studierii limbii literare în lumina ultimelor lucrări ale lingviștilor sovieticiLR, II (4), 47-561953pdf
0D. BădulescuO lecție de limba română la clasa a XI-aLR, II (3), 69-751953pdf
0Dimitrie MacreaNoua gramatică și ortografie a limbii româneLR, II (2), 5-161953pdf
0Dimitrie MacreaPe drumul desvoltării lingvisticii din țara noastrăLR, II (4), 11-171953pdf
0Dimitrie MacreaDin problemele lingvisticii sovietice – după o vizită în Uniunea SovieticăLR, II (1), 12-191953pdf
0Dimitrie MacreaLucrarea lui I.V. Stalin « Problemele economice ale socialismului în U.R.S.S. » și sarcinile lingviștilor din Republica Populară RomânăLR, II (3), 5-161953pdf
1Emil PetroviciFondul principal de cuvinte al limbii româneLR, II (1), 21-271953pdf
0Emil PetroviciUnele probleme de fonetică în lumina învățăturii staliniste despre limbăLR, II (3), 17-251953pdf
0Gavril ScridonPentru cunoașterea specificului limbilor română și maghiară în predarea limbii române în școlile maghiareLR, II (1), 72-771953pdf
0I.V. KarpovÎnvățământul politehnic în școala medie și sarcinile predării unei limbi străineLR, II (3), 52-621953pdf
0Ilie StanciuRolul literaturii în desvoltarea gândirii și vorbirii la copilul de vârstă preșcolarăLR, II (2), 47-631953pdf
0Ion OițăCu privire la unele probleme ale predării comparative a adjectivului în școlile noastreLR, II (4), 64-711953pdf
0Ion VitnerProbleme ale limbii literare în opera lui I.L. CaragialeLR, II (1), 45-561953pdf
0Maria SăulescuPentru îmbunătățirea predării gramaticii în clasele I-IVLR, II (2), 72-771953pdf
0N.N. LulacovDespre sistematizarea materialului la lecțiile de gramaticăLR, II (2), 65-711953pdf
0S. BuciumCu privire la pronunțarea corectă a limbii ruseLR, II (2), 78-811953pdf
1Simion DănescuPreocupările lui Kogălniceanu despre limbăLR, II (6), 29-361953pdf
0Tudor VianuNicolae Bălcescu, artist al cuvântuluiLR, II (1), 31-441953pdf
0Vasile BrebanProblemele elaborării dicționarului limbii române literare contemporane în lumina învățăturii lui I.V. Stalin despre limbă și a experienței lexicografiei sovieticeLR, II (4), 24-341953pdf
0Victor CheresteșiuDespre lexicografie și lexicologie în lumina învățăturii staliniste despre limbăLR, II (2), 22-271953pdf
0Victor CheresteșiuÎmpotriva unor noi manifestări de cosmopolitism în lingvisticăLR, II (1), 85-911953pdf
0Ștefan MunteanuDin experiența școlii noastre. Câteva probleme în legătură cu analiza gramaticală și stilistică în școalăLR, II (3), 63-681953pdf
0Ștefan PașcaÎn legătură cu « integrarea » limbilor și a dialectelorLR, II (3), 84-911953pdf
0Dimitrie MacreaÎnvățătura lui I.V. Stalin, îndreptar în desvoltarea și înflorirea activității lingvistice în țara noastrăLR, I, 5-121952pdf
2Emil PetroviciElementele slave din limba română – mărturie a legăturii istorice dintre poporul nostru și poporul rusLR, I, 19-241952pdf
0L. BányaiDespre predarea limbii române în școlile minorităților naționale în lumina experienței școlii sovieticeLR, I, 58-631952pdf
0M. NovicovUnele probleme ale stilului în lumina învățăturii tovarășului Stalin despre lingvisticăLR, I, 40-451952pdf
0Traian SăvulescuO minunată călăuză a muncii științificeLR, I, 13-171952pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].