Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traducere şi traducător; bilingvismul traducătorului: concepte, cadre de definiţie

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 25, Secțiunea Studii și articole, p. 156
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:[Translation and translator; bilingualism of the translator: concepts, framework of definitions]
Our paper is dedicated to translation studies, in which we have brought into the foreground the concepts and the framework of definitions particular to this science on the borderline between linguistics and literature. The most important aspects of translation and the activity of the translator are emphasized. We attempt to analyse the bilingualism of the translator, underlining the difference between translation and bilingualism. Many bilingual people who have achieved the ability to read and write in a certain language do not have the necessary aptitude to translate different types of texts and documents in a professional manner. Being an expert translator requires a certain perfecting of the language in order to produce translation of the best quality.
Cuvinte-cheie:traducere, translation, translator, bilingualism, globalisation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: