Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Normă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lung

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 183
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Ideal norm – common norm in literary writings at the end of 18th century. Long infinitive]
In Transylvanian writings from the last half of the 18th century, the use of the long infinitive represented the ideal norm, promoted in literary writings, after the Latin norm, by the Transylvanian School members. The long infinitive, present in Northern variants of Daco-Romanian language in the structure of future tense and conditional mood, represented the standard of the spoken language, the common norm, often characterized by the preservation of archaic forms.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 15

25Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
11Ion Budai-DeleanuOpere. Țiganiada. Trei viteji. Scrieri lingvistice. Scrieri istorice. TraduceriEditura Fundației Naționale pentru Știință și Artă2011
169Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
6Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui Mihai EminescuCasa Editorială „Demiurg”2008
14Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui Ion CreangăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
25Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
43Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
122Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
175Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
155Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
16Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
91Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: