Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comentarii etimologice și semantice. Note și articole

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 14

0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
1Oliviu Felecan, Nicolae FelecanDenumiri ale băuturilor spirtoase tradiționale româneștiDR, s.n., XXI (1), 462016pdf
html
1Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
0Cristian MoroianuSinonime analizabile. Studiu de caz: sinonimia diminutivalăCSP, II, 294-3132015pdf
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
0Anca Mihaela SapoviciGenealogia unei familii lexicale de soiLR, LXIII (4), 4962014pdf
2Ion MăriiNote lexicologiceDR, s.n., XIX (2), 119-1322014pdf
html
0Iulia MărgăritLa sugestia lui Sextil Puşcariu. Pe urmele unui semantism pierdut: coajă „pellis”LR, LXIII (3), 3122014pdf
html
1Maria MarinImportanţa lexicului dialectal pentru Dicţionarul-tezaur al limbii româneLR, LXIII (1), 492014pdf
html
2Iulia MărgăritNote lexicale privind limba română din TransnistriaFD, XXXII, 1972013pdf
1Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
0Iulia MărgăritCâteva observaţii în legătură cu vocabularul românilor timoceni (Bulgaria) LR, LXI (2), 2352012pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Maria MarinCâteva observații etimologiceFD, XXVII, 1772008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].